Een reportage van een Zeeuws zorg- en
fruitteeltbedrijf
 


In het Zeeuwse dorpje Kats is een combinatie van een fruitteeltbedrijf en zorgboerderij bezig zich te ontploooien. De fruitteelt-zorgcombinatie is opgezet vanuit Psyiënt, die fruitteelt ziet als middel om zinvol werk te doen verrichten door psychiatrische patiënten . Therapeutisch werken in de buitenlucht is fantastisch voor cliënten; velen knappen er blijkbaar beter van op dan van "therapeutisch praten".

Hoe het er inmiddels al aan toegaat op de zorgboerderij met de naam "De Kersentuin" lees je in de Prov. Zeeuwse Courant.

Lezing van harte aanbevolen!

En o ja, het volgende nog. Mensen van De Kersentuin, sukses met jullie vergunningaanvragen. Gemeente waar Kats onder valt, schiet es op, hier gebeurt iets prima nuttigs, werk es een beetje mee!

23 september 2008Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland