3-12-09.

Vroege TolseSynoniemen : vroege wijnpruim

Herkomst: Nederland, waarschijnlijk als een mutant van de Monsieur Hâtif. Rond 1969
gepresenteerd.

Vrucht : rond, donkerblauw, losse steen, matige smaak; gelijkend op de Monsieur Hâtif, maar
kleiner en slechter van smaak.

Boom: geen toelichting

Teelt: zelfsteriel, slecht dragend maar soms overvloedig, vroegrijpend.

Bizonderheden: Vanwege de gelijkenis met de Monsieur Hâtif wel enige verspreiding gekend,
maar naderhand vanwege de nadelen weer grotendeels gerooid.

Kwaliteit: matig