Reine Claude d’Oullins


Synoniemen: Doelens,Reine Claude Précoce, Prune Massot.

Herkomst : Als zaailing gevonden in het Franse Coligny door de heer Massot d’Oullins in het
begin van de 19e eeuw.

Vrucht: groot, rond met een tere huid; lichtgeel met een groene bodemkleur; de groef is
tamelijk diep;de steen kleeft licht; het vruchtvlees is middelmatig vast, geel en groenachtig; de
smaak is goed.

Boom: sterke groei met de vorming van zware vertakkingen

Teelt: Vroeg rijpend. Deels zelffertiel. De vruchtbaarheid zet laat in en is dan voldoende en
regelmatig; gevoelig voor loodglans

Bizonderheden: Er vindt soms verwarring plaats met Washington

Kwaliteit: Bij volledige rijping een smakelijke pruim met een tere huid.

4 maart 2012