President.


Synoniemen: abusievelijk wel Sultan genoemd.

Herkomst: Begin 1900 in de handel gebracht door het Engelse kwekershuis Rivers te
Sawbridgeworth.

Vrucht: Zeer groot, eirond, afgeplat, roodblauw, groengeel vruchtvlees, matige smaak,
zeer laat rijpend.

Boom: Sterke opwaartse groei; weinig vertakkingen; licht verkalend.

Teelt: De President pruimen staan bekend als de laatst rijpende pruimen en hebben in
verband hiermede nogal eens het nadeel dat vanwege ongunstige weersomstandigheden
de vruchten onvoldoende op smaak komen. Bij een gunstig najaar kan dit ras wel goed
uitgroeien en dan een prima resultaat geven.
De kleuring begint al ruim voordat de vruchten plukrijp zijn.
President is zelfsteriel en kan bestoven worden door andere eveneens laatbloeiende
rassen, zoals Valor en Bluefree.

Steen: groot

Kwaliteit: Mits behoorlijk uitgegroeid en afgerijpt aan de boom kunnen de
Presidentpruimen zeer succesvol geteeld worden. Doordat dit ras zeer laat op de markt
komt en een goed uitstalleven heeft, bestaan er goede afzetkansen.

Bijzonderheden: President is een interessant ras voor de commerciŽle teelt
vanwege de late rijpheid, de grootte en de lange bewaarduur.

4 maart 2012