Bleu de Belgique.


Synoniemen : Bleu de Perque en diverse locale namen.

Herkomst : Belgi van vr 1850.

Vrucht: tamelijk groot, eirond, met waslaag, blauwe stevige huid. Het vruchtvlees is geelgroen,
smakelijk.

Boom: De groei is aanvankelijk sterk, maar neemt dan af. Er vormt zich snel afgedragen hout.

Teelt: Gezond ras met een geringe gevoeligheid voor ziekten en beschadigingen. De produktie
zet vroeg in. Dunnen is noodzakelijk. Zelfsteriel; bestuiving door gelijktijdige bloeiers.
De rijpheid valt halverwege de oogsttijd.

Bizonderheden:

Kwaliteit: Mits goed gedund is de Bleu de Belgique een smakelijke pruim.

4 maart 2012