Tonneboer


Synoniemen : Varkenspruim

Herkomst : een oud Nederlands ras.

Vrucht: rond; gele huid; flauwe,zeer matige smaak,

Boom: forse en gezonde groeier op eigen wortel; de vruchtbaarheid treedt vroeg in.

Teelt: zelfbestuivend, rijkdragend; weinig gevoelig voor ziekten; middentijds

Bizonderheden: Dit ras werd vroeger in Nederland veel aangeplant in heggen en
perceelsranden.
De grondscheuten zijn goed te gebruiken als onderstam.

Kwaliteit : zeer matig

4 maart 2012