Blue Tit


Synoniemen : Laxtonís Blue Tit, Tom Tit

Herkomst : Gekweekt door de gebroeders Laxton uit Bedford, Engeland door de Czar te
kruisen met de Green Gage. De aanplant op de Wisley Gardens vond plaats in 1931 en de
introductie in 1938.

Vrucht : middelgroot;donkerblauwe huid met een stevige donslaag; rond tot enigszins ovaal;
dunne steel; smalle, brede ondiepe groef; geel en sappig vruchtvlees; licht hechtende steen.

Boom: pyramide-vorm; laat zich goed leiden; gezonde groeier.

Teelt: zelfbestuiver; weinig gevoelig voor nachtvorst; middentijds rijpend.

Bizonderheden : In Engeland algemeen aanbevolen voor de hobbyteelt. In Nederland
zeldzaam.

Kwaliteit : een goed ras halverwege het seizoen.

4 maart 2012