Nuttige fruitwereld: introductie

 


Fruitbomen bij elke woning. Ooit was het nut ervan onbetwist. Boeren, adel en ook veel dorpelingen voorzagen in hun eigen fruit. De afgelopen eeuw is de fruitteelt geworden tot een specialisatie van enkele telers. Geen boeren meer met fruitbomen voor eigen gerief en als er wat meer was voor de koopman, maar gespecialiseerde beroepsfruittelers.

Hiermee verdwenen de overal aanwezige fruitbomen als alom beeldbepalende elementen van het platteland. Alleen gespecialiseerde fruitteeltbedrijven hadden nog moderne laagstammen, spillen of desnoods overkapte teelten.

In deze nieuwe rubriek gaat het om herwaardering van fruittteelt en fruitbomen. We willen voorbeelden geven hoe fruitteelt, met in het bijzonder hoogstamfruitbomen, ook in de 21e eeuw functioneel kan zijn. Het gaat er hier niet om de masa-productieteelt te bekritiseren, maar om onvermoed nuttige toepassingen van fruitteelt en fruitbomen te laten zien.

Suggesties voor bezoekjes voor reportages aan plekken in Nederland zijn welkom bij de redactie pomobas@wxs.nl!

13 mei 2009Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland