Boekenkist 


De boekenkist
Leden van de POMologische Vereniging Noord-Holland kunnen boeken
lenen uit "de Boekenkist". De inhoud van die kist staat in onderstaande
lijst omschreven.
Er zijn spelregels, zoals: per keer mogen maximaal 3 boeken worden geleend,
die na uiterlijk 2 maanden moeten zijn terug gebracht.
In de maand augustus moeten alle boeken terug zijn in de kist - vanaf december
zijn de boeken weer beschikbaar voor uitleen. Er zijn meer spelregels,
maar die hoort u wel van de beheerders van de boekenkist waneer u daadwerkelijk een boek leent.
De kist wordt beheerd door Ger Ernsting te Zuidoostbeemster, Zuiderweg 66.
Graag eerst even contact opnemen: telefoon 0299 427235

Boekenlijst POM

1. De peer en de kwee in de huishouding.
J.M. Baelde - 1945

2. Het appelboekje.
Mavis Budd - 1987
I.S.B.N. 90 6291 311 3

3 Fruit and its cultivation.
(Engelstalig).
T.W. Sanders - 1926

4 Boomteelt.
Ing. J. Hahn & Ir B.C.M. van Elk
I.S.B.N. 90 01 36690 2

5.a Boerenerven van de noordelijke provincies.
Greet Bierema, Het Oversticht
Els de Vries IKC-NBLF - 1994
5.b idem idem
5.c idem idem

6 Altbewährte Apfel- und Birnensorten
(Duitstalig).
Bayerischer Landesverband für Gartenbau und Landespflege
I.S.B.N. 3-87596-088-2

7. Steinobst und Beerenobst für den Hausgarten
(Duitstalig).
Bayerischer Landesverband für Gartenbau und Landespflege
I.S.B.N. 3-87596-089-0

8. Beschrijving van pruimenvariëteiten.
Edmond Van Cauwenberghe -1941

9. De Nederlandsche Boomgaard.
Ottolander e.a. - Boskoop - 1868
1e deel - appels J.B. Wolters

10 De Nederlandsche Boomgaard.
Ottolander e.a. - Boskoop - 1868
2e deel - peren en steenvruchten J.B. Wolters

11. Honderd-tien perenrassen
(Duitstalig met zwart/wit afbeeldingen) .
kopie van de Noordelijke Pomologische Vereniging

12 Nederlandse fruitsoorten.
Heidemij - 1942
zwart/wit uitgave kopie van de Noord. Pom. Ver. (ringbladig)

13. Pomologia.
J.H. Knoop - 1760, kopie N.P.V.

14 Schadelijke en nuttige insecten en mijten in fruitgewassen.
(handboek grootfruit).
A. van Frankenhuyzen - 1988
I.S.B.N. 90 90023631 - N.F.O.

15. Schadelijke en nuttige insecten en mijten in aardbei en houtig kleinfruit
(handboek kleinfruit).
A. van Frankenhuyzen - 1988
I.S.B.N. 90 90094016 - N.F.O.

16. Bomen behouden … met recht !.
Marjan van Elsland & Frank
(Het verloop van een bezwaar- en beroepsproce- Moens. Stichting Grasduinen
dure na het verlenen van een kap-, bouw- of aanlegvergunning)
I.S.B.N. 90 70405-06-7.

17. Kersen: Teelt en rassenoverzicht.
B.J. Giesen - 1989
I.S.B.N. 90 278 111 56

18. Pomona's paradijs
(beschrijvende katalogus fruit).
Auke R. Kleefstra
I.S.B.N. 90 802995-1-0

19. Hoogstamvruchtbomen
(Aanplant, snoei, gewasbescherming, oogst enz.)
J.M. Brand
I.S.B.N. 90 71245-01-2

20.I Losbladig systeem Fructus Uitgave
"Stichting Behoud & Bevordering Fruitcultuur"
20.II Losbladig systeem Fructus idem

21.a Fruitbomen snoeien en veredelen.
Martin Stangl - 1994
I.S.B.N. 90 215 2313 2
21.b idem idem
21.c idem idem

22.a Het sappigste KLEIN FRUIT.
Stefan Buczacki
I.S.B.N. 90-5121-518-5
22.b idem idem

23. Vijftien bijzondere fruitsoorten
(waaronder enkele fruitsoorten die in de vergetelheid zijn geraakt)
Hans van Cuijlenborg - 1980
I.S.B.N. 90 6045 104X

24. De Fruittuin
(Fruittuin praktijkFruitbeschrijvingen en Werkkalender).
Helmut Jantra
I.S.B.N. 90-5210-233-3

25. Het Appel- en Perenboek
(kweken, verzorgen, snoeien en oogsten)
Fred Lorsheijd
I.S.B.N. 90-210-0274-4

26. The handbook of soft fruit growing
(Engelstalig)
David Turner and Ken Muir
I.S.B.N. 0-7099-2496-8

27. Kleinfruit
(Kweken van aardbeien,bramen, frambozen en bessen in eigen tuin ).
Fred Lorsheijd
I.S.B.N. 90-215-2322-1

28. Ekologische teelt van kleinfruit
Bart Maes, Herwig Peeters,
Guy Buysse
I.S.B.N. 90-800626-2-6

29. Fruit: groenboekerij,
stap-voor-stap-gids over pit-, steen- en zuidvruchten, noten en kleinfruit
Harry Baker 1980
I.S.B.N. 90 2100107 1

30. Fruitteelt
(vollegrondsteelten)
Ir N. Bosma, Ir P. Roodhuyzen
Ontwikkeling v.d. fruitteelt, de vermenigvuldiging, 1966
de aanleg v.d. boomgaard + verzorging, kleinfruit,
bedrijfseconomische gegevens, organisatie.

31. 18e Rassenlijst voor fruitgewassen
Wageningen - 1992

32. Peren voor miljoenen
Herman Vandommelen - 1985

33a. Appelen voor miljoenen
Herman Vandommelen - 1988

33b. Appelen voor miljoenen
Herman Vandommelen - 1988

34. Kersen voor miljoenen
Herman Vandommelen - 1983

35. Noten voor miljoenen
Herman Vandommelen - 1990

36. Pruimen voor miljoenen
Herman Vandommelen - 1987

37. Insectengids
Michael Lohmann
I.S.B.N. 90-243-5964-3

38. Appelsoorten
Herbert Petzold
(Nederlandse vertaling Jozef P.P. Vandeborne)
I.S.B.N. 90 6174309 5

39. Fruitbomen in potten.
Walter Brettschneider
I.S.B.N. 90-6255-339-7

40. Boomkwekerijen Henri Fleuren 75 jaar
Eugène Coehorst &
Karel Fleuren - 1997

41. Bomen laten leven J'ørn Copijn, boomchirurg
I.S.B.N. 90-60302001

42. Drentse boerenerven en tuinen
Harry de Vroome - 1996
I.S.B.N. 90-232-3204-6

43. Snoeien met succes - Harry Baker 1980
(waarom, hoe en wanneer snoeien)
Peter Mchoy - 1995
I.S.B.N. 90-252-9504-5

44. Alles over fruit
(Een complete gids om zelf fruit te kweken, oogsten en verwerken)
Bob Flowerdew
I.S.B.N. 90-6255-698-1

45. Fruitboomonderstammen en gespecialiseerde fruitteelt
Edmond Van Cauwenberghe - 1947

46. Het complete druivenboek.
Fred Lorsheijd
I.S.B.N. 90-210-0483-6

47. Plant- en vormsnoei
(snoeien, vormen en leiden)
David Joyce
I.S.B.N. 90-255-499-7

48. Fruits.
Their Characters and qualities.
(Engelstalig, gekleurde en zwart/wit afbeeldingen)
E. Van Cauwenberghe en R. de Keyzer - 1954

49. Verzeichnis der Apfel- und Birnensorten
(Duitstalig; 755 gekleurde afbeeldingen)
Willi Votteler - 1993
I.S.B.N. 3-87596-086-6

50. Een eeuw strijd om het bestaan in de fruitteelt
100 jaar N.P.V. - N.F.O.
Ir Arie Groot - 1998

51. Obstsorten
(Duitstalig)
300 Obstsorten in Wort und Bild
Gerhard Friedrich und Herbert Petzold
I.S.B.N. 3-7402-0134-7

52-1. Deutchlands Apfelsorten I
(Duitstalig. Veel zwart/wit afbeeldingen) kopie
Dr Th. Engelbrecht - 1889


52-2. Deutchlands Apfelsorten II
(Duitstalig. Veel zwart/wit afbeeldingen) kopie
Dr Th. Engelbrecht - 1889

53. De teelt van hazelnoten
S.J. Wertheim en J. Goedegebure
- 1988

54. Bewust omgaan met mineralen
(bemesten in de fruitteelt)
Ing. J. Kodde - 1993

55. De Groene Hollander
(themanummer Fruit)
april 1996 nr 32

56. Kleine marters in de polder
N. Jonker en J.L. Mulder
I.S.B.N. 90-74004-04-01

57. Sap maak je natuurlijk zelf
(Ekologische alternatieven nr 28)
Jan van Schaik
I.S.B.N. 90-6454-280-5

58. Maak wat van snoeihout
(Ekologische alternatieven nr 24)
Peter Kouwenhoven
I.S.B.N. 90-6454-276-7

59. De Peer
(waaronder groei, bestuiving, vruchtzetting enz.)
S.J. Wertheim, proefstation Wilhelminadorp

60. Peresoorten
(Nederlandse vertaling Jozef P.P. Vandeborne)
Herbert Petzold
I.S.B.N. 906174362 1

61. The Fruit manual
Engels appel determinatieboek (kopie)
Robert Hogg
5e editie - 1884

62. Plantenvirussen
Beknopte inleiding tot de plantenvirologie
Dr Ir L. Bos

63. Mineerders van bomen, struiken en kruiden
A. van Frankenhuyzen, G. Houtman en W.J. Kabos

64. Hoogstamfruitbomen- snoeien is groeien
Samenstelling: A.M. Hottinga
Kopie van een uitgave v/d Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
K.N.N.V., Vereniging voor Veldbiologie afdeling Epe en Heerde.

65. Bomen en Wet (4e herziene druk)
Uitgave Praktijkgids voor het recht over bomen,
bos en andere houtopstanden.
Mr B.M. Visser jur. adv.
Bomenstichting Utrecht - 1995
I.S.B.N. 90-70405-08-3

66. Rootstock Guide - Apple, Pear, Cherry,
European Plum. (Engelstali)
S.J. Wertheim, Wilhelminadorp
I.S.B.N. 90-803462-2-5 1998

67. Register van perenrassen en hun synoniemen
Stichting Behoud- en bevordering Fruitcultuur
(Bennie Giessen en Peter Engelsma)

68. Cd-rom: Nederlandsche Fruitsoorten (uitgave van de N.P.V.)
Oorspronkelijke uitgave
Nederlandse Heidemij, 1942

69. Cd-rom: Het Fruit uit Flora en Pomona. Uitgave van de Noordelijke
Aanvulling op "De Nederlandsche Boomgaard" 1875 - 2001
Pomologische Vereniging

70. Hovenierskunst
De teelt van leifruitbomen
J.M. Freriks
. I.S.B.N. 90-803917-1-9

71. Pomona's Harvest
(Engelstalig)
H. Frederic Janson
I.S.B.N. 0-88192-336-2
Voor POM door wijlen Cees Tijms etc.

72. Appeltjes van Oranje -
Fruitteelt en de kunst uitgave van LTO-NFO
Dirk Duijzer
I.S.B.N. 90-805171-2-7

73. Boekenlijst Fruitteeltmuseum
Kapelle R.K. Elema.
Voor de Pom door Cees Tijms overgenomen.

74. Prijscourant Vruchtbomen
Wed. P. de Jongh, Goes

75. Catalogus Boomkwekerijen
Wed. P. de Jongh, Goes

76. Advieslijst voor het gebruik van fruitgewassen in tuinen en groenvoorzieningen
Uitgave: Consulentschap in algem. dienst voor Stedelijk groen.

77. De in de Zeeuwsche boomgaarden aan te planten variëteiten
Nederlandsche Pomologische Vereniging.
december 1933

78. Laboratorium voor tuinbouwplantenteelt
Prof. Ir A.M. Sprenger 8 /1938

79. De snoei van fruit in de volle grond.
Organisatie Nederlandse Fruittelers,
Kring Zeeland. 1950

80. De teelt van peren
Rijkstuinbouwconsulentschap,
Barendrecht. N.F.O. januari 1963

81. Aanleg en onderhoud van boomgaarden en fruittuinen
Ir Joh. Bos
uitgave N.F.O. ca 1946 (?)

82. Verdwenen appel- en perenrassen
Liesbeth Idema.
Rivro Wageningen - 1983

83. Fruitteelt en fruitbomen in vroeger eeuwen in
Noord-Holland boven het IJ
Jan Veel N.P.V. - 1999

84. The Grafter's Handbook
(kopie, Engelstalig)
R.J. Garner

85. Oude fruitrassen in Noord-Nederland
(herziene versie 2000)
Jan Veel & Jan Woltema
N.P.V.

86. De Abdij van Egmond-Binnen en de boomgaard nu
André van Kappel & Cornelis Tijms


87. Nationale Fruitactie, een jubileumuitgave van Bond van
kleinhandelaren in aardappelen, Groenten en fruit in Nederland 1928 - 1953.
Originele uitgave
Schenking van heer Propstra

87a & 12a. Combinatiemap (kopieën) Kleurkopie van nr 87.
Alsmede zwart/wit-kopie (losbladig in ringband) van nr 12.
t.w. Nederlandsche Fruitsoorten.
Uitgave Nederlandsche Heidemaatschappij.

88. Rust Roest.
Bemesting, veldvruchten, groenten- en ooftteelt.
W.H. Roest (1922)
1e deel, negende druk

89. Kennis van den Grond
C. Nobel (1915)
3e herziene druk

90. Hoogstamvruchten - cursusmap
Stichting in standhouding Kleine Landschapselementen in Limburg

91. Apples - little books for cooks
Publishing Kansas City
Andrew McMeel
cadeau van Jaco Diemeer L.N.H.

92. Nederlandsche Fruitsoorten,
onder redactie van de Nederlandsche Heidemaatschappij.
Schilderingen A. Beeftink, tekst R. Lijsten

92a. Nederlandsche Fruitsoorten,
onder redactie van de Nederlandsche Heidemaatschappij.
Schilderingen A. Beeftink, tekst R. Lijsten

92b. Nederlandsche Fruitsoorten,
onder redactie van de Nederlandsche Heidemaatschappij.
Schilderingen A. Beeftink, tekst R. Lijsten

93. Ziektebestrijdings-aantekeningenschrift
1961

94. Verslag van het Fruitteelt-demonstratiebedrijf te Hoofddorp,
Periode 1938 - 1948. N.F.O. - uitgave nr 9


95. Stoofperen Rassen & Recepten
Jan Veel, 2004
Noordelijke Pomologische Vereniging

96. De teelt van houtig kleinfruit
J. Blommer, J. Dijkstra,
Publicatie nr 3, 1976
C. Geense, G.Th. Op 't Hoog, A.A. van Oosten & A. Schaik.

97. Biologische appels en peren
Joke Bloksma, Louis Bolk-instituut
0343-523860 / ISBN 09-74021-32-8

98. Kopie van een gedeelte van de "Almanach der Hoveniers".
Bradley, 1972

99. Kijk op vruchtkwaliteit,
J. Tromp & S.J. Wertheim 1977

100. Cursusmap Landschapsbeheer Nederland,
september 2003

101. Hoogstamfruit. (nieuwe versie)
Hans Brand & Paul Minkjan
Geschiedenis, verzorging, oogst
Uitgave Landschap Nederland

102. The new book of appels
Joan Morgan & Alison Richards
Update edition 2002 ISBN 0-091-88398-9

103. C.D..-rom Pomologia
Johan Hermann Knoop 1758-1763
Fructulogia
Uitgave Fruithof te Frederiksoord 2002

104. Vruchtbomensnoei
Helmut Loose.
Nederlandse vertaling door mevrouw C.E.R. Roberts. 1e druk 1980.
Pit- steenvruchten
Kleinfruit
ISBN 90-03-97395-4

105. Fruit
Roy Genders, 1978. ISBN 90.252.6758.0

106. Fruit van eigen bodem, met 60 recepten
Productschap voor groenten en fruit

107. Het kweken van fruit in eigen tuin
W.I. Radstake, 1937

108. G.W.L. Terrein,
Stichting ECO-plan Amsterdam

109. Les Croqueurs de Pommes,
06.12.2003. van de site "geplukt" door Klaas Vos

110. Behoud de Steenuil én de Hoogstamboomgaarden in de Purmer.
12.05.2004

111. Themanummer "Boerderijen" van Tussen Duin en Dijk (extra)
Special oude fruitrassen en boerenbongerds.
Ger Ernsting.

112. Pomologia nr 4-2004. kwartaalblad Nationale Boomgaarden
Stichting België-Luxemburg.
ISSN 07781388

113. Mapje met 4 kwartaalbladen 2005 van de Nationale Boomgaarden
Stichting België-Luxemburg
ISSN07781388

114. 19e Rassenlijst voor groot-fruitgewassen 1999
Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor
Fruitgewassen (C.R.F.)
ISSN0169-6750

115. Tot in de kersentijd.
Stichting Kersenboek, juni 2006
ISBN90-9020806-2
Sites:


116. Grondbeginselen van de fruitteelt,
Jan Tromp & Bob
Wertheim- NFO
ISBN90-5782-180-x

117. Mapje met 4 kwartaalbladen 2006
Nationale Boomgaarden
Stichting België-Luxemburg .ISBN 07781388

118. Kleurenafbeeldingen van ziekten en beschadigingen bij fruit .
Uitgave Ministerie van Landbouw Visserij & Voedselvoorziening. 1956

119. Onze appels en peren
H. de Greeff . 1905

120 . Apples (Engels-talig)
John Bultitude. 1983
ISBN 0333349717
alleen ter inzage

121. De Wilde appels van Schiermonnikoog.
Tijs Visser, 2001

122. Pomospost Winter 2006.
Special “Zoete Appels”.
ISBN 13848127

123. Het huis te Manpad
Barbara Joustra
ISBN 906466979 06

124. Special Perzik en Abrikoos
Een speciale uitgave 2007 van de N.P.V.

125. Hoogstamfruitbomen in West-Vlaanderen
Provinciebestuur West-Vlaanderen en Nationale Boomgaarden Stichting
depotnr D/2005/0248/21

126. Ontmoetingen Zuidoost/Venserpolder
Niesje Johannes, Kimon Moerbeek, Chris Sigaloff en Annet Zondervan.

127. Farbaltlas Alte Obstsorten (duitstalig)
Walter Hartmann & Eckhart Fritz
ISBN 978-3-8001-5672-6
www.ulmer.de

128. De hoogstamboomgaard natuurlijk
Wageningen UR, rapport 229,
Henk van Blitterswijk en Jessie Baeten

129. Vruchtbare Samenwerking
(project Hoogstamfruit in de IJsselstreek 2006)
Eindredactie Rob le Rutte

130. Fruitteelt voor iedereen
Stichting Nationaal Fruitpark—Ochten
J.M. Freriks

131. Nederlandsche Fruitsoorten
onder redactie van de Nederlandsche Heidemaatschappij
Tekst R. Lijsten, schilderingen A. Beeftink

132. 1e en 2e Beschrijvende Rassenlijsten voor fruit 1933 en 1935 (kopieën)
Uitgave N.A.K. Nederlandsche Algemene Keuringsdienst

133. 3e en 4e Beschrijvende Rassenlijsten voor fruit 1936-1937 en 1938-1939
Uitgave N.A.K.
redacteur Dr I. Rietsema

134. 5e Beschrijvende Rassenlijst voor fruit 1943
Instituut voor de Veredeling
van Tuinbouwgewassen, Wageningen
redacteur Dr I. Rietsema

135. 6e Beschrijvende Rassenlijst voor fruit 1948
Commissie voor de rassenlijst voor fruit
voorzitter Dr Ir I. Rietsema

136. 7e Beschrijvende Rassenlijst voor fruit 1954
Commissie voor de rassenlijst voor fruit
voorzitter Dr Ir I. Rietsema

137. 8e Beschrijvende Rassenlijst voor fruitgewassen 1957
Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen

138. 9e Beschrijvende Rassenlijst voor Fruitgewassen 1958
idem

139. 10e Beschrijvende Rassenlijst voor fruitgewassen 1960
idem

140. 11e Beschrijvende Rassenlijst voor fruitgewassen 1962
Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen

141. 12e Beschrijvende Rassenlijst voor fruitgewassen 1965
idem

142. 13e Rassenlijst voor fruit 1967
idem

143. 14e Rassenlijstvoor fruitgewassen 1969
idem

144. 15e Rassenlijst voor fruit 1975
Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst voor Fruitgewassen te Wageningen

145. 16e Rassenlijst voor Fruitgewassen 1980
Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen (RIVRO) Wageningen

146. 17e Rassenlijst voor Fruitgewassen
idem

147. Grondslagen van de fruitteelt
J. Tromp, H. Jonkers en S.J. Wertheim
ISBN 9012010632

148. Boom en Struik in bos en veld M.C. Blöte– Obbes
Illustraties J.F. Obbes, foto’s Nico Jesse
Uitgave W. de Haan N.V.

149. De Kankerziekte van Boomen K. Admiraal Mz 1889
Bekroond door de Nederlandsche Mij voor Tuinbouw en Plantkunde
met 5 platen

150. Beschrijvende Prijscourant Koninklijke Boomkwekerijen Zundert, 1937—1938
Pièrre Lombarts

151. De Neederlandse Hovenier By Joh: du Vivie te Leiden
met Register van alle soorten peeren en appelen,
Als meede een register van alle soorten pruimen, karssen, haasenoten enz. 1717

152. Tuinbouwgids 1967
Uitgave Ministerie van Landbouw en Visserij, ‘s Gravenhage

153. Appelen voor Miljoenen 1975 Herman Vandommele

154. Verantwoorde bestrijding van ziekten en plagen op appel en peer 1978
A. van Frankenhuijzen en Dr Ir P. Gruijs
Plantenziektekundige Dienst, Wageningen

155. Verdwenen appel– en pererassen 1983 Liesbeth Idema
RIVRO

156. Huisboek voor den Landman in Nederland 1862 W.C.H. Staring

157. Wilde bessen en vruchten, 1984 Hans E. Laux

158. Ziekten van pitvruchten Albert Hallemans
Lint (Antwerpen) 1967

159. Gezond Fruit Bayer-Agrochemie N.V. Arnhem

160. De appel in de huishouding 1941
Uitgave: Nederlandsche Heidemaatschappij

161. Ziekten en beschadigingen der Tuinbouwgewassen 1925
M. van den Broek en P.J. Schenk
Nederlandsche Land– en Tuinbouwbibliotheek

162. Natuurkunde en Weerkunde voor Land– en Tuinbouwscholen 1922
Dr Everh. Bouwman

163. Beknopt leerboek der Scheikunde 1e deel Dr P. van Hoek
Nederlandsche Land– en Tuinbouwbibliotheek 1923

164. Beknopt leerboek der Scheikunde 2e deel A Dr P. van Hoek
Nederlandsche Land– en Tuinbouwbibliotheek 1924

165. 3e Zeeuwsche rassenlijst voor fruit 1942 / 1943
Uitgave: Nederlandsche Pomologische Vereniging (later N.F.O.)

166. 4e Zeeuwse rassenlijst voor fruit 1948
Uitgave: Nederlandse Fruittelers Organisatie (N.F.O.)

167. 5e Zeeuwse rassenlijst voor fruit 1953
idem

168. De peer en de kwee in de huishouding 1945 J.M. Baelde

169. De teelt van walnoten S.J. Wertheim
publicatie nr 5—1981

170 De Bangert en Koewijzend Ellie Bruijns
Uitgave van Vereniging Historisch Blokker / Stichting Historisch Zwaag - 2008

171 Veiling “ Op Hoop van Zegen “ Ellie Bruijns
Publicatie Vereniging Historisch Blokker - 2003

172 Microsatellite genotyping of apple R. van Treuren, H. Kemp
(Malus x domestica Borkh.) genetic resources G. Ernsting, B. Jongejans
In the Netherlands: application in collection H. Houtman, L. Visser
Management and variety indification (Engelstalig) 2010

173 Bemesting in de Fruitteelt Wim Kijk in de Vegte
Agrifirm-plant 2011

174 Boerenerven in West-Friesland Jeanine Hamers, Allet Geertman
Uitgave van Landschap Noord-Holland 2006
ISBN 90-74540-04-X

175 Fruitbomen snoeien op de juiste manier. Martin Stangl
ISBN 978-90-438-1990-2

176 Alles over veredelen Peter Klock
ISBN 978-90-438-1793-6

177 Druiven Helga Buchter-Weisbrodt
(Telen in eigen tuin. Met heerlijke gerechten) ISBN 978-90-438-1466-9

178 Appel - Peer - Bes - Framboos S. Bleeker en H. de Greeff
1910 Stoomdrukkerij G. Hovens Gréve – Steenwijk

179 Recepten van Jos Schrijvers (Pomologisch Genootschap Limburg) 2012

180 Früchte, Beeren, Nüsse, in kleur en Duitstalig. Auflage 2011
David Szalatnay, Markus Kellerhals, Martin Frei en Urs Müller.
ISBN 978-3-258-07194-7

181 Fruitbomen aan de Bloemendaalseweg Hoogstamhovenier Frans Jansen
( polder Bloemendaal bij Gouda )

182 Agro Koerier ingebonden tijdschriften 1959 - 1967
geschenk van Klaas Balk

183 Agro Koerier ingebonden tijdschriften 1968 - 1980 idem

184 Agro Koerier ingebonden tijdschriften 1981 - 2002 idem

185 Mapje met 4 kwartaalbladen van 2007
Nationale Boomgaarden Stichting België-Luxemburg ISSN 0778 1388

186 Mapje met 4 kwartaalbladen van 2008
Nationale Boomgaarden Stichting België-Luxemburg ISSN 0778 1388

187 Mapje met 4 kwartaalbladen van 2009
Nationale Boomgaarden Stichting België-Luxemburg ISSN 0778 1388

188 Mapje met 4 kwartaalbladen van 2010
Nationale Boomgaarden Stichting België-Luxemburg ISSN 0778 1388
En ‘100 x Pomologia’ Pomologie 1985 - 2010

189 Mapje met 4 kwartaalbladen van 2011
Nationale Boomgaarden Stichting België-Luxemburg ISSN 0778 1388

190 Mapje met 4 kwartaalbladen van 2012
Nationale Boomgaarden Stichting België-Luxemburg ISSN 0778 1388

191 Palaeohistoria Traditional Plum Variëties Barkhuis Universiteit
Northern Netherlands ( H. Woldring ) Groningen 2012
Engelstalig ISSN 8552 - 9344
ISBN 97849 1431142

192 Oogst van de landschappen van rivieren en kust Hilde E.A. Huizenga
2013 ISBN 978946 2281455

193 Pomologische Notizen Jacobus ten Doornkaat Koolman
Duitstalig 1870

194 Kunstexepositie Betuwse Pronkers 10-13 september 2013
Geschenk van Annemiek Dorland ISBN 978-90-810358-4-2

195 The apple book Rosie Sanders, Royal Horticulture Society 2010
Engelstalig Great Britain ISBN 978-0-7112-3141-2

196 Nos Poires Etablissement Horticole de Louis van Houtte
Franstalig Kopie van de R.M.T.S. Hoorn ca. 1800-1900
Verkregen via Cees Vlaar.

197 De Oranje Lijst C.G.N. Wageningen
Sierd Zijlstra en Lau Simonse, 2013

198 De Fruitteelt in Amerika Ir A.W. van de Plassche
C. Misset N.V. Doetinchem, 1932
Geschenk van Josephine Dekker.

199 Ziekten en plagen...natuurlijk bestrijden Jans Koops, Marten Pelleboer 2014
ISBN 978-90-9028525-2

200 25 jaar N.P.V. Marianne van Lienden, Marten Pelleboer, Jan Veel en
Angela Wolbers. 2014 ISBN 978-90-9028527-6

201 Dictionnaire de Pomologie André Leroy 1867. Tome 1er - poires, A-C
Herdruk 1997. Franstalig

202 Dictionnaire de Pomologie André Leroy 1867. Tomé 2 – poires D-Z

203 Mapje met 4 kwartaalbladen Pomologia
Nat. Boomgaarden Stichting ISSN 0778.1388 2013

204 Mapje met 4 kwartaalbladen Pomologia
Nat. Boomgaarden Stichting ISSN 0778.1388 2014

205 Fruitbomenonderstammen en gespecialiseerde Fruitteelt
Edmond van Cauwenberghe 1947

206 The Apple (engelstalig)
sir A.Daniel Hall, M.B.Crane 1933

207 Het onderstammenvraagstuk in de fruitteelt
Ir G.K. Dijkstra 1946

208 Ziekten en beschadigingen der ooftbomen 1
Prof DrJ. Ritzema Bos 1905

209 Kanker bij vruchtbomen
H.A.Th.van der Scheer 1980

210 Verzameling voordrachten
Ir A.W. van de Plasche 1935

211 Bestuiving en bevruchting in de fruitteelt
Ir J.D. Gerritsen 1946

212 Kasteelten waaronder druif, perzik en pruim
Ir B.Bosma 1951

213 Uiterlijke kwaliteitseisen fruitgewassen
NAKB Nederland 1965

214 Luxan determineerwaaier schadelijke motten
A. Frankenhuyzen 1988

215 Hoogstamboomgaarden in Haspengouw
NBS België-Luxemburg

216 Handleiding voorde determinatie van appelonderstammen
Ir. J. FIoor, Ir. A.K.Zweede 1937

217 Handleiding voor de determinatie van pruimenonderstammen
Ir H.J.M.Henkes 1943

218 De levensloop van lDe proeftuin Oosthuizen' 1960-1988 (Wim van Rooijen)
Siem Nooij

219 Het leerboek der fruitteelt deel 1
Prof Ir. A.M. Sprenger 1948

220 Het leerboek der fruitteelt deel 2
prof Ir A.M. Sprenger 1948

221 Parasieten van fruitgewassen
Albert Hallemans 1948

222 Het fruitspint en zijn bestrijding
Dr.D.J. Kuenen 1946

223 De teelt van houtig kleinfruit
J. Blommers e.a. 1976

224 Grondslagen van de fruitteelt
J. Tromp e.a. 1976

225 Onderzoek fruitteelt Louis Bolk Instituut
Joke Bloksma e.a. 1997

226 Fruitteelt 5 Louis Bolk instituut
Joke Bloksma e.a. 2000

227 Tuinbouwgids 1955

228 Galesloot's geïllustreerde Catalogus , 1879 - 1880
De Koninklijke Vruchtboom-kwekerij 'Pomona'

229 Gewasbescherming in sier-, moes- en fruittuin
Kurt Henseler, 1990, Zomer & Keuning Boeken B.V., Ede

230 Snoeien
Klaas T. Noordhuis, 2007, Rebo Productions B.V., Lisse

231 De appel van Eden tot heden
Educatieve Dienst van het Noorder Dierenpark, Emmen

232 Onze pomologen uit de 19de eeuw
Roger Verlinden, 2014, Nationale Boomgaardenstichting vzw

233 The book of pears, Joan Morgan, 2015, ISBN 978-1-60358-666-5 (Engelstalig)

234 Le Jardin Fruitier du Muséum, deel 2 tot en met 6 inhoudende 367 afbeeldingen van perenrassen

235 Hoogstamfruitbomen in Limburg, Deel 1 - Peren, met 84 vruchtbeschrijvingen, Ludo Royen en Paul van Laer, NBS vzw.

236 Hoogstamfruitbomen in Limburg, Deel 2 - Appels, met 100 vruchtbeschrijvingen, Ludo Royen en Paul van Laer, NBS vzw.

237 Rivers Nursery of Sawbridgeworth – The Art of Practical Pomology, 2009 Elizabeth Waugh

Bijgewerkt in november 2020


Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland