Oude boeken op het gebied van de fruitteelt  


Onder in de kast lagen 2 oude boeken op het gebied van de fruitteelt. De auteur is S.Berghuis

Titels:

  • De Nederlandsche Boomgaard deel I : Appels
  • De Nederlandsche Boomgaard deel II : Peren en Steenvruchten

Uitgegeven door J.B. Wolters 1868

De boeken waren niet meer in een goede staat. Omdat ik wel eens gehoord en gelezen heb dat het nogal kostbare boeken zijn heb ik ze laten restaureren wat, naar mijn inzicht, goed gelukt is. Bij het tweede deel ontbrak de rug van het boek, bij het eerste deel nog wel aanwezig. Er zij nu nieuwe ruggen voor de 2 boeken gemaakt, terwijl de voor- en achterkanten nog wel origineel zijn. Verder ontbreekt in het eerste deel een enkele bladzijde.

Mijn vraag : wat kunnen deze boeken ongeveer per stuk waard zijn.

H.Busz
tel. : 050-4093896
e-mail: buszjekomtzo@wanadoo.nlAan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland