Wie kan/wil leren fruit determineren in
rivierenland?
 


Het rivierengebied telt nog vele hoogstamfruitbomen. Alleen, bijna niemand kent nog de namen van de rassen.

Daarom is er het initiatief ontstaan om een "determineerclubje"in het leven te roepen dat in de buurt van Bommelerwaard, Altena, Langstraat, Alblasserwaard, Betuwe e.o. op verzoek of op eigen initiatief oude fruitrassen (weer) hun naam geeft. Wie wil helpen de fruitcultuurhistorie in het rivierengebied in stand te houden door te determineren of dat te leren? Er zijn inmiddels enkele liefhebbers gevonden en concrete inventarisatieprojecten voorzien! Maar méér mensen zijn nog steeds welkom!

Contact via pomobas@wxs.nlAan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland