Toelichting financieel verslag

Geachte leden, In aanvulling op het financieel verslag over 2019, dat in de Algemene Ledenvergadering van woensdag 18 maart a.s. aan de orde komt, treft u onderstaand enige toelichting aan op de verstrekte cijfers.

Balans per 31 december 2019

Exploitatierekening :

Overige

Specificaties van de door de diverse commissies gemaakte kosten zijn beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Anton Knijn penningmeester