Jaarverslag 2019

Een jaar is snel voorbij en biedt nauwelijks genoeg tijd om alle voorgenomen zaken uit te voeren. Van enige rust in, wat wij vorig jaar aankondigden als een overgangsjaar, was dus echt geen sprake. En die drukte wordt het komende jaar niet anders.

Dat legt wel een flinke druk op het kader waarvan de gemiddelde leeftijd meestijgt met de jaartelling. Om het voortbestaan te waarborgen is het dan ook tijd om ons te richten op de jongere leden van onze vereniging. Zo zullen daarom in dit dertigste jaar van onze Vereniging waar mogelijk de activiteiten met name gericht worden op de jeugd. Voor ideeën en inzet van personen houden wij ons uiteraard van harte aanbevolen. De activiteiten van de diverse commissies in het afgelopen jaar worden in het volgende overzicht beschreven. Daarbij is geprobeerd om de jaarverslagen van de commissies zelf onverkort over te nemen. Immers, zij weten als geen ander wat er in hun commissie speelt. En zeker niet onbelangrijk, het scheelt de secretaris heel wat werk en door de afwisseling van stijlen is het ook nog leuk om te lezen.

Gewoontegetrouw beginnen we het jaaroverzicht met de eerste activiteit van het verslagjaar, de nieuwjaarsbijeenkomst. Gekozen is voor een andere locatie namelijk het Achterom van ’t Hoorntje in Akersloot. Er zijn weliswaar minder bezoekers in deze knusse zaal maar mede door een prima bediening wordt het een gezellige avond. Na het jaaroverzicht op rijm door Thomasvaer en Pieternel is het woord aan Arjen van der Veer die de aanwezigen vertelt over zijn ervaringen met het maken van appelcider. Er zijn meer deskundigen in de zaal en zo wordt het een prima uitwisseling van kennis en ervaring. Na het proeven van een glaasje seader komen de drankjes op tafel samen met de hapjes vervaardigd door leden van POMculinair. Een gezellige avond op een leuke locatie.

Verenigingsactiviteiten

Commissie Abdijtuin

Uit het jaarverslag blijkt dat de Abdijtuin al met al een goed jaar achter de rug heeft. Het blijft een lastige plaats om vruchtbomen te houden maar met de nodige zorg kan het wel en daarmee is de tuin een waardevol voorbeeld voor telers in gelijke omstandigheden.

De arme zandgrond is dit jaar van een dikke laag oude stalmest voorzien. En mede dankzij een regelmatige irrigatie zijn de laagstammen appels en peren de hete zomer van 2019 goed doorgekomen. De pruimenbomen gedijen, na een flinke snoeibeurt, redelijk tot goed. De lei-kersen eveneens. Op enkele open plekken zouden bomen bij geplant kunnen worden. Gedacht wordt aan enkele bomen van bijzondere rassen uit de Collectieboomgaard in de Beemster. Het bessenareaal kan ingeperkt worden waardoor ook plaats voor nieuwe bomen ontstaat. Met de komst van twee nieuwe werkers bestaat de groep uit negen personen; twee dames en zeven heren. De groep is in wisselende samenstelling wekelijks op de dinsdagmorgen aanwezig. Er is voldoende gereedschap en materiaal wat in eigen beheer goed onderhouden wordt. Een uitzondering vormen de drie aanwezige ladders. Daarom zal binnenkort een tweedelige tientreden aluminium ladder door de POM worden aangeschaft. Ook dit jaar zijn de geoogste appels en peren van vooral de kleine bomen geperst tot 145 pakken sap van drie liter. De werkers zullen voortaan zelf zorgdragen voor verwerking en verkoop van de oogst en daarbij gebruik maken van de winkel van de Abdij. De opbrengst van de pruimenbomen was redelijk evenals die van de kersenbomen en de kruisbessenstruiken. De Open Dag is goed verlopen. De weersomstandigheden werkten niet mee waardoor de kramen binnen moesten staan. Er was een regelmatige aanloop al viel het totale aantal bezoekers niet mee. Er zal dus breder aandacht voor gevraagd moeten worden. In dat kader past ook het herzien (door Bill) van het huidige informatieboekje wat het komend voorjaar beschikbaar is.

Commissie Collectieboomgaard

Het seizoen 2019 is ten einde. De laatste vruchten, de mispels, worden zacht aan de boom en vallen op de grond. Bij het uitlaten van de hond ontmoeten we een egeltje dat onder de Bramley’s Seedling scharrelt.

Terugkijkend was het 16e jaar van de boomgaard aan de Volgerweg geen jaar met veel bijzonderheden. Het snoeien verliep plezierig, vaak werd met twee personen een boom aangepakt. De tragere groeiers werden het eerst gesnoeid, de uitbundige groeiers waren als laatste aan de beurt. Stimuleren van groei, remmen van groei, veel of weinig vruchten en dan al die verschillende rassen, geen boom kan op dezelfde manier gesnoeid worden. Het weer had ook in 2019 veel invloed. Van de nachtvorst hadden de pruimen dit jaar weinig last. Extra feromoondraadjes leken voor minder vruchtmot te zorgen in de vruchten. We hadden een grote pruimen oogst. In de voorzomer veroorzaakte de zon veel schade aan de zuidkant van de appelbomen door de zogenaamde zonnebrand. Veel verschroeide buitenkanten met daaronder rottend vruchtvlees.

Een weinig zonnige tweede helft van de zomer in combinatie met veel water zorgde onder andere voor een grote appel- en perenoogst. In vergelijking met vorig jaar toen het warmer en droger was, was de smaak van het fruit dit jaar minder. We hadden behoorlijk veel last van meeldauw in het voorseizoen, minder dikkopjes, minder vruchtmot en wat meer aantasting door vruchtboomkanker. Ook dit jaar hebben we het weer gered zonder gewasbeschermingsmiddelen.

Drie maal hebben we dit jaar appels geleverd aan de firma Schulp. Totaal heeft dit geresulteerd in bijna 2000 flessen appelsap. De appelsap smaakt prima maar is ook beduidend minder zoet dan vorig jaar. Dit jaar hebben we minder fruit geleverd voor bijzondere projecten. Wel hadden we een kleine tentoonstelling van vroeg fruit op onze open dagen. Op deze dagen is ook fruit verkocht. En dit jaar is er ook weer fruit gegaan naar de oogstdag van de boomgaard van kasteel Assemburg waar de Pom groots vertegenwoordigd was. Verder is er een kleine 200 kilo handfruit naar de voedselbank in Purmerend gegaan samen met 90 flessen appelsap. De mensen van de voedselbank waren ook dit jaar weer erg blij met onze gift. Daarnaast hebben we vijf kisten fruit geleverd voor het bakken van appeltaarten in het kader van de samenvoeging van de gemeentes Beemster en Purmerend.

Het team dat op donderdagmorgen alle werkzaamheden verricht is na de zomer versterkt met Gerda. Gerda kenden we al als cateringmedewerkster op onze opendagen. Zij past goed in ons team. Dit bestaat nu uit Ger, Jaap, Vrank, Anton, Thijs, Gert, Piet, Hans, Nel, Gerda en Anneke. ‘Vergaderen’ doet het team weinig. Wel wordt er veel overlegd tijdens de koffie. Zaken waarover nog veel gepraat wordt zijn: een andere maaier (oude doet het nog steeds), het hakselen van snoeihout (opruimdag organiseren), voldoende mankracht tijdens het zware werk van het dunnen en het loten trekken (gemiddelde leeftijd stijgt ook hier). Voor deze terugkerende onderwerpen heeft het team nog geen oplossing gevonden.

Op het extra stukje grond zijn in 2019 ongeveer dertig nieuwe rassen aangeplant in spilvorm. De collectie bevat nu ruim 360 rassen. Ook dit jaar zijn een aantal bomen vervangen in de bestaande collectie. Vaak groeiden de bomen niet geweldig zoals sommige halfstam peren. Of juist te goed zoals sommige halfstam appels en spillen. In de nieuwe aanplant hebben we de spillen wat verder uit elkaar geplaatst waardoor de boompjes elkaar wat minder snel in de weg zitten.

Samenvattend: een leuke groep betrokken mensen heeft zich ook het afgelopen jaar weer enthousiast en met succes ingezet om een uiterst bijzondere collectie vruchtbomen in optimale conditie te houden.

Commissie POMculinair

De commissie bestond dit jaar uit 6 personen, gelijk aan vorig jaar: Riet Vroegop, Jantina Wever, Ria Middelbeek, Ans Twaalfhoven, Lies Mulder en Greetje Plaisier. Namens het algemeen bestuur is Cees Vroegop ons aanspreekpunt. Hij is niet aanwezig bij onze vergaderingen.

Totaal heeft de commissie vier keer vergaderd. Van deze vergaderingen is een verslag gemaakt en dit wordt gemaild aan het bestuur. Voor de Nieuwjaarsreceptie (7 januari 2019) hebben alle leden van de commissie iets lekkers gemaakt voor bij een drankje met de link naar fruit. Tijdens de Open Dagen in de Beemster (31 augustus en 1 september 2019) is onze kraam goed bezocht. Als vanouds was er weer veel te proeven: chutney, kweeperen jam, gedroogd fruit, gebak en stooffruit. Ook verzorgden wij de appelsap verkoop.

Op de open dag in de Abdijtuin (7 september 2019) verzorgden wij ook hapjes maar vanwege het regenachtige weer was hier minder bezoek. De chutney workshops zijn dit jaar niet doorgegaan vanwege te weinig belangstelling. We zijn nog in overleg hoe we dit een volgend jaar kunnen organiseren. POMculinair heeft een uitgebreide kraam ingericht op de herfstmarkt bij slot Assumburg. Door het slechte weer en de moeilijke bereikbaarheid zijn er, naast de mensen die sap laten persen, weinig bezoekers. Bij een volgende gelegenheid kan met minder medewerkers worden volstaan.

Het tweede droogapparaat heeft het begeven. De roosters van deze apparaten zijn verkocht en we zijn nog in gesprek over iets nieuws. De appelschaaf is ook verkocht, deze functioneerde niet naar onze zin. Verder zijn er een paar kleinigheden aangeschaft. Voor het tweede opvolgende jaar hebben we geen gezamenlijk bezoek gebracht aan de boomgaard. Dit ervaren we allen als een gemis. Voor onze kennis van fruit vinden we dit belangrijk. Wij verzoeken het bestuur om dit te organiseren met ons zodat wij kunnen horen welk fruit zij belangrijk vinden om te verwerken. (Is inmiddels gedaan. Red.) Wij verzorgen in elk POM Blad een recept. Tijdens de Open Dagen krijgen we hier regelmatig positieve reacties op.

Commissie PR (De koffer)

Helaas geen aanmeldingen van leden om dit onderdeel van onze vereniging onder zijn/haar hoede te nemen. De materialen om een leuke kraam in te richten zijn aanwezig, het informatiemateriaal is actueel en ziet er goed uit. Kortom, voor een paar keer per jaar een leuke afwisseling van het normale bestaan.

Bij alle open dagen van de POM is een informatiekraam aanwezig geweest. Zo ook bij de oogstmiddag bij het Huis van Oud in Wognum en op de herfstmarkt bij het slot Assumburg in Heemskerk. Daarnaast heeft een van onze leden de POM vertegenwoordigd tijdens een markt in Schoorl.

Commissie Boekenkist

Het jaar 2019 was voor de bibliothecaris wederom een zeer rustig jaar. Tweemaal werden boeken uitgeleend, en ook weerom gebracht. Dat waren ‘Onze appels en peren’ van H. de Greeff en het Duitstalige ‘Pomologische Notizen’ van Jacobus ten Doornkaat Koolman.

In juli werd een doos met 16 determineerwerken uitgeleend aan de determinatiegroep en een paar maanden later teruggebracht – de doos staat al weer klaar voor het komend seizoen.

Commissie Cursussen

Na het lid worden van de POM is de basissnoeicursus vaak de eerste activiteit waaraan wordt deel genomen. Gestart wordt meestal met het snoeien, omdat dit toegepast kan worden in de eigen situatie. De behoefte aan kennis en vaardigheden ontstaat ook na het aanschaffen van bomen voor de eigen tuin.

Het afgelopen seizoen zijn er 43 cursisten geweest voor de basissnoeicursussen en 9 voor de workshop vormsnoei, een lichte toename ten opzichte van vorig seizoen. De eerste zijn alle drie gehouden op de locatie van campingpark ‘De Bongerd’. Deze wordt door zowel cursisten als cursusleiders als zeer geschikt ervaren. Bij de cursus ziekten en plagen in de fruittuin zijn 13 cursisten verwelkomd. Het herkennen is een lastige zaak en ook het toepassen van de juiste bestrijding vereist de nodige deskundigheid. Hierbij is duidelijk een omslag merkbaar. Er is een duidelijke groei in het toepassen van biologisch gewasbeschermingsmiddelen.

Het zonder bericht wegblijven van cursisten is wel lastig voor de organisatie. Niet alleen blokkeren zij daardoor een cursusplaats voor anderen, ook wordt de financiële basis van een cursus erg smal. Immers, de kosten van begeleiders worden omgeslagen over het aantal deelnemers. Toch is besloten om nog niet over te gaan tot vooraf betalen. In de tekst van de folder die de cursisten na aanmelding ontvangen zal worden opgenomen dat bij te laat afmelden een vergoeding gevraagd gaat worden. Binnen 48 uur voor de aanvang van de cursus zal dit het volledige bedrag zijn. De cursusprijzen blijven het komend jaar gelijk.

Voor het zelf leren enten is normaliter veel belangstelling, echter dit jaar zijn er slechts 10 cursisten geteld. Ook van de entochtend voor leden is minder gebruik gemaakt. Het aandeel jeugdigen is daarbij minimaal, begrijpelijk als je bedenkt hoeveel activiteiten op de zaterdagen worden aangeboden.

Het plan is om intensiever met de scholen in de omgeving samen te werken om aandacht te vragen voor deze interessante vaardigheid. De stichting Fruittuinen Zuid-Kennemerland heeft enkele cursussen in het zuiden van de provincie georganiseerd.

Commissie Snoeien

Jaarlijks worden de ‘vaste klanten’ door de leden van de snoeicommissie bezocht om hun bomen te snoeien. Gedurende het seizoen komen nog veel aanvragen binnen van mensen die via de website of de mond tot mond reclame achter het bestaan van deze service zijn gekomen. Het goed snoeien van fruitbomen is een vak apart en er wordt graag gebruik gemaakt van de vakkundigheid van deze groep van tien ervaren snoeiers. De groep is wat uitgebreid waardoor meer bomen behandeld konden worden. Door het clusteren van ‘kleine’ klanten op 82 locaties konden de reiskosten in de hand worden gehouden waardoor er een prima netto resultaat overbleef.

We kunnen nog steeds gebruik maken van de gekeurde ladders van het Landschap Noord-Holland. Helaas is de subsidie regeling van LNH voor het opknappen van boomgaarden waar eigenaren gebruik van konden maken vervallen. Om te kunnen voldoen aan de Arboregels is overgegaan tot het aanschaffen van een professionele klimgordel, waardoor de snoeiers op veilige wijze hun werk kunnen doen. Ook dit jaar zijn de werkzaamheden gecoördineerd door Piet Konijn en Jan Romein. Desgevraagd zijn zij bereid weer een seizoen door te gaan, dit tot tevredenheid van het bestuur want zij leveren goed werk.

Ledensnoeidagen

Het lijkt zo eenvoudig als je het snoeien ziet tijdens een cursus. Maar om het daarna zelfstandig toe te passen is nog wel een hele stap. Tijdens de ledensnoeidagen kunnen leden daarom de kunst van het snoeien vervolmaken. Van het in goed overleg met praktijkbegeleiders zelf een boom snoeien wordt veel geleerd. Op negen maart zijn er enkele stoere leden die de slechte weersvoorspellingen negeren en toch aanwezig zijn op de informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. En terecht want het blijkt mogelijk om de boomgaard voor het grootste deel te behandelen. Op 9 november gaat een grote groep aan het werk in Wognum, zowel leden als cursisten uit Amsterdam. Geen ideale weersomstandigheden maar wel zeer veel enthousiasme. De verslagen in het POMblad getuigen daarvan. Op de geplande 14e december blijkt dat niet zo te zijn. Met een windkracht boven 5 Beaufort is het niet veilig om op hoogte te werken dus wordt deze snoeidag afgeblazen.

Werkgroep Aanplantbemiddeling

Gezien de honderden bomen die jaarlijks verkocht worden zou je kunnen aannemen dat er toch een moment van verzadiging kan optreden. Daar blijkt ook dit jaar nog niets van want er zijn meer dan 400 bomen besteld. Wel is er meer vraag naar wat dikkere exemplaren. Zo heeft de gemeente Edam-Volendam budget beschikbaar gesteld om ca twintig hoogstambomen met stammen van 20 – 25 Ø te bestellen. Dit om de boomgaard bij de kerk van Oosthuizen op te knappen. Ook de gemeente Beemster heeft dikkere bomen besteld om te plaatsen in de nieuwbouwwijk van Zuidoostbeemster. En er lopen nog enkele aanvragen voor het aanvullen en of plaatsen van boomgaarden o.a. voor een food-bos op het Zeeburgereiland.

Ook dit jaar konden bomen van bijzondere rassen worden besteld. Dit liep echter niet zo hard als vorig jaar. Met name van de hoogstammen bleven exemplaren onverkocht. Inmiddels is daar een plaats voor gevonden. De ‘tweede uitleverdag’ blijkt wel een succes te zijn. Het geeft de mogelijkheid om de nog niet eerder geleverde bomen te verkopen, evenals de resterende bijzondere rassen.

Wel zijn de prijzen van de kweker gestegen. Dit jaar is dat zonder problemen opgevangen, maar volgend seizoen zullen onze prijzen waarschijnlijk aangepast moeten worden.

Bij Jan Bier zijn slechts enkele tientallen enten aangevraagd. Daarbij zijn ook aanvragen vanuit het buitenland. Zo zijn er enten verzonden naar Frankrijk en Hongarije. Tien enten zijn om niet beschikbaar gesteld aan het NFN. De teruglopende verkoop is verklaarbaar uit het feit dat de boomkwekers, vroeger goed voor honderden aanvragen, inmiddels hun eigen bomen hebben staan waar enten van geknipt kunnen worden. Op zich een goede zaak want op deze manier worden onze rassen via andere kanalen ook verspreid.

Redactie

Het wordt bijzonder in dit digitale tijdperk, een vereniging waarvan het kwartaalblad nog steeds in gedrukte vorm verstuurd wordt. Uit reacties blijkt dat dit op prijs wordt gesteld dus blijven we er mee door gaan, ondanks de al weer stijgende kosten. Voor het actuele nieuws is de nieuwsbrief een waardevolle aanvulling. Een extra herinnering voor activiteiten kort voordat deze plaats vinden heeft merkbaar resultaat. Ook daar gaan we dus mee door, zónder extra kosten.

Er blijkt nog wel een drempel te zijn om stukjes te schrijven voor het blad. Er gebeurt heel veel in POM-land wat de moeite waard is om te delen met andere leden. En uiteraard is er dan altijd nog een redactie om mee te kijken naar vorm en inhoud van het artikel, voor zover dat geruststellend is. Met het stijgen van het aantal leden zijn er ook meer bladen nodig. De oplage stijgt wel mee maar afgelopen jaar hebben we toch een keer een herdruk van het veelgevraagde herfstnummer moeten plaatsen bij de drukker.

Een punt van zorg blijft de smalle bezetting van de redactie. Het zou fijn zijn als meerdere personen zich bezig zouden houden met het aanleveren van copy waardoor de inhoud gevarieerder wordt. Per slot is het een verenigingsblad.

Website

Onze website wordt zeer regelmatig geraadpleegd. Dat blijkt ook uit de vele vragen die bij het secretariaat binnen komen. Er staat veel informatie op de site maar het is veel makkelijker om te vragen dan zelf te zoeken. Onze webmaster zorgt er voor dat de website zo actueel mogelijk gehouden wordt. Daarbij is hij natuurlijk afhankelijk van het toegeleverd krijgen van de juiste informatie en daar kunnen de leden uiteraard een rol in spelen.

Via de site kan ook gekeken worden naar de inventarisatie site, www.pominventarisatie.nl. Jan Lankelma is er in geslaagd om de ons bekende gegevens in een goed toegankelijk bestand te zetten. Achter de link determineren zitten kaarten met foto en een korte beschrijving van bomen die in de Collectieboomgaard staan. Daarmee is het voor iedereen redelijk eenvoudig een aantal vruchten/bomen te herkennen. De webmaster plaatst ook vlak voor de activiteiten berichten op onze facebook pagina. Graag openen en delen met anderen.

Commissie Determinatie

Deze commissie, bestaande uit zes leden, is in wisselende samenstelling aanwezig geweest bij de open dagen van zowel Collectieboomgaard als Abdijtuin. Ook hielden zij zitting tijdens de herfstmarkt bij slot Assumburg. Twee avonden konden belangstellenden meegebrachte appels en peren in de Collectieboomgaard laten determineren. In totaal ging het om 162 appels en peren. De commissie heeft drie extra avonden nodig gehad om de overgebleven rassen alsnog te determineren. Daarnaast heeft Henk Houtman bij Schouten in Abbekerk van 22 bomen het ras bepaald. Er is dit jaar flink aan de documentatie gewerkt. De 84 appelrassen en 54 perenrassen die op de posters en in boekvorm zijn gerealiseerd, zijn nu uitgebreid tot 170 appelrassen en 100 perenrassen. Nog ongeveer 60 rassen volgen daar er nu onvoldoende fotomateriaal beschikbaar is om van dit restant presentaties te maken. Besloten is om van het nieuwe materiaal geen posters te maken maar alleen presentaties in boekvorm. Deze komen ook beschikbaar op onze websites.

Inventarisatie

Na het eerste, zeer drukke jaar waarin de nieuwe inventarisatiesite door Jan Lankelma is gebouwd was er het afgelopen jaar minder tijd nodig. Toch zijn er behoorlijke stappen gemaakt. Het aantal ingevoerde boomgaarden is toegenomen van 1140 naar 1188. Ook het aantal bomen is gegroeid van 11530 naar 12.000. Er is een eerste versie van een ‘privacy’-pagina gemaakt, met daarin de benodigde wettelijk verplichte zaken. Op een aantal plaatsen zijn verwijzingen naar deze pagina gezet. Wanneer iemand zijn/haar boomgaard niet zichtbaar wil laten zijn, dan kan dat. Tot nu toe heeft 1 lid van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Er is een nieuwe beveiligde TLS-verbinding ingevoerd, die door de provider beschikbaar is gesteld. Dit is te zien aan het groene beugelslotje vooraan de adresbalk. Bij een eerste aanvraag van toegang tot de website moet nu ook het lidmaatschap nummer van de POM worden ingevoerd. Het wachtwoord voor nieuwe leden is nu blanco en moet bij eerste inlog zelf worden gekozen.

Er is een veld ‘provincie’ toegevoegd naast de bestaande lijst van gemeenten. Dit omdat het toch incidenteel voorkomt dat er bijzondere rassen buiten onze provincie worden opgeslagen en zo geregistreerd kunnen worden. Bij het overzicht van een boomgaard kan een print worden gemaakt.

Er is nog voldoende te doen zoals bijvoorbeeld de grotere boomgaarden bijwerken en dubbele boomgaard-adressen uit het bestand halen. Ook moeten de determinatiebladen van de determinatiegroep gekoppeld worden aan de rassentabel. Een nieuwe uitdaging is het schrijven van een determinatieprogramma, zoals we dat kennen bij de oude fyfspeurder website met ras beschrijvingen.

NFN

Het Nederlands Fruit Netwerk is afgelopen jaar verder gegaan met de activiteiten. Onze vertegenwoordigers Geo, Henk en Thijs zijn aanwezig geweest op 4 bijeenkomsten, waarvan 1x bij ons in de Collectieboomgaard. Alle aanwezigen hebben kunnen zien dat het NFN uit een enthousiaste groep bestaat.

Belangrijkste zaken van het afgelopen jaar:

Samenvattend zijn we het afgelopen jaar behoorlijk opgeschoten. De groep heeft zich verbreed, en er zijn ook wat (kleine) concrete resultaten geboekt. Op de website van de Oerakker onder het kopje NFN staan de notulen van het afgelopen jaar voor een ieder te lezen. Hopelijk zullen we in 2020 nieuwe vervolgstappen zullen zetten, de goede wil en inzet is zeker aanwezig.

Commissie Jeugd

POM Jeugd heeft mee gedaan aan de Open Dagen bij de Collectieboomgaard, de Abdijtuin en de Herfstmarkt bij slot Assumburg. In de Collectieboomgaard konden we enkele kinderen begroeten en hebben we Wilhelm Tell gespeeld, kleurplaten gekleurd en rottend fruit onderzocht op wormen en ander klein gedierte. Er was een coproductie voor wat betreft Beemster Werelderfgoed 20. Heel leuk voor kinderen om ook een enveloppe te mogen trekken tijdens de Pombola. Bij de Abdijtuin waren weinig bezoekers, waaronder maar twee kinderen. Tijdens de herfstmarkt bij slot Assumburg was het weer dermate slecht dat het niet mogelijk was activiteiten uit te zetten.

Nog steeds staat de ontwikkeling van een POM Elektro- en Memoryspel op de rol. Ook de speurtocht moet in een nieuw jasje worden gestoken.

Zuid-Kennemerland

We zetten ons in voor (kennis)overdracht van oude fruitrassen! Zodat met name appel- en perenbomen, generatie op generatie, worden geplant en onderhouden. En we mogen blijven genieten van het pure en gezonde fruit. Onze stichting heeft dezelfde doelstellingen als de POM en we concentreren ons op de regio Kennemerland. We noemen ons dan ook wel het kleine ‘broertje’ of ‘zusje’ van de POM. De samenwerking met de POM bestaat vooral uit het geven van cursussen en het promoten op de Open dagen van de POM en het Herfstevenement in de Haarlemmer Kweektuin. Met onze vrijwilligers snoeien we de fruitbomen op een aantal privé landgoederen. Afgelopen jaar hebben we ook interesse zien ontstaan bij de volkstuinverenigingen en in sommige wijken waar bewoners het initiatief nemen tot het planten van fruitbomen. Terugkerend bij de activiteiten is het Herfstevenement in Haarlem met veel bezoekers en interesse in het planten van fruitbomen. Henk Houtman heeft daar weer een aantal mensen blij gemaakt met het determineren van hun fruit.

In de winter hebben we een paar basiscursussen verzorgd, met als vaste datum de 2e zaterdag van februari in de educatieve boomgaard van Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. Op Zorgvrij is een groepje vrijwilligers opgeleid, zodat ze ook zelf voor hun hoogstam fruitbomen kunnen zorgen.

Ook hebben we voor Groei & Bloei, afdeling Haarlem een lezing verzorgd over fruitbomen. Met ruim zestig toehoorders weer veel informatie over hoogstamfruitbomen mogen geven. Leuk is te vermelden dat Fred van der Hengst, voormalig tuinbaas van Huis te Manpad, bereid was om met ons het leifruit op Zorgvrij te verzorgen. Jammer genoeg zijn de bomen in het voorjaar flink te grazen genomen en zijn alle bladeren opgegeten. Geen oogst dit jaar.

Tot slot hebben we gezien dat Huis te Vogelenzang weer een volwaardige boomgaard heeft. Mooi dat er steeds lichtpuntjes te zien zijn bij de landgoederen.

Het bestuur

In dit verslagjaar is het bestuur negen keer bijeen geweest in een reguliere vergadering waarbij zeven keer de vertegenwoordigers van de diverse commissies aanwezig zijn geweest. Deze gesprekken zijn belangrijk om te horen wat er leeft en om het meerjarenbeleid uit te kunnen zetten. Vanuit de gespreksverslagen put de secretaris voor het opstellen van ook weer dit jaarverslag. In het begin van het seizoen is er regelmatig vergaderd in het kader van een mogelijke overdracht van de boomgaard van Staatsbosbeheer aan de Middenweg. Daarnaast is er tussentijds regelmatig overleg met behulp van e-mail en telefoon. De zittingsduur van enkele bestuursleden is overschreden door het gebrek aan kandidaten. Daar zal snel iets aan gedaan moeten worden. De actie om adspirant bestuursleden mee te laten draaien heeft tot nu toe niets opgeleverd. Het zou fijn zijn als enkele jongere senioren wat stokjes gaan overnemen. Ook dit seizoen heeft de POM, lees de voorzitter, desgevraagd lezingen verzorgd voor bijeenkomsten van Vrouwen van Nu, Groei & Bloei en ook bij een stolpencollege van de Boerderijenstichting. Dit verslag is niet uitputtend. Er worden door meerdere personen vrijwillig heel veel zaken geregeld voor de POM in het kader van affiniteit met het onderwerp. Het is en blijft een boeiende hobby en we zijn blij met onze actieve vrijwilligers.

Al met al kunnen we met elkaar trots zijn op onze bloeiende POMologische Vereniging Noord-Holland.

Namens het bestuur,

Cor Donkervoort, secretaris