Financieel verslag POMologische Vereniging Noord- Holland

Balans per 31 dec 2019201820192018
Activa Passiva
Vaste activaEigen Vermogen5686555412
Machines en inventaris 35003950
Vlottende activaKortlopende schulden
Vorderingen69173115Vooruitontvangen bedragen 263430
Voorraden25421300Overige schulden 47183055
Liquide middelen
Rabobank rek-courant3438951
Rabobank spaarrekening31374136
Rabobank cie snoeien41217275
ASN Bank spaarrek3819138170
--------------------------------
61846588976184658897
====================

Exploitatierekening
BegrotingBegroting
Baten2019201820192020
Contributies 122011207412000 12100
Cursussen 258828822400 2400
Advertenties 150200150 150
Abdij donatie500500500 500
Overige donaties71163200100
Aanplantbemiddeling143525752200 1500
Commissie snoeien5668424645004800
Rentebaten 11220 0
Overige opbrengsten2436231717002300
--------------------------------
25060249792365023850
--------------------------------
Lasten
Abdijtuin127419761800 1500
Collectieboomgaard420939483500 4000
POMblad4811480150005000
Cursussen236828802300 2300
Boekenkist0289100 100
Website9378200 100
Aanplantbemiddeling202193350250
POMculinair2272100100
Determinatie1089162310001000
Bestuurskosten2701273330002800
Sociale activiteiten1986199421002100
Afschrijvingskosten101416221700 1000
Overige lasten3838418325003600
--------------------------------
23607263922365023850
--------------------------------
--------------------------------
Exploitatieresultaat1453-141300
====================