JAARPLAN 2019

Vorig jaar hebben we het elektronisch versturen van contributienota’s geïntroduceerd. Helaas werd dit nog geen succes. De penningmeester heeft er veel werk aan gehad om leden te herinneren, sommigen zelfs meerdere malen. Toch willen we met onze tijd meegaan en hiermee dus doorgaan. We vragen de leden om iets meer discipline op te brengen en als er een mail binnen komt van de POM, die te lezen en er adequaat op te reageren. En als het om contributie gaat, die meteen te betalen of in een mapje ‘te betalen’ te doen, of uit te printen en op de stapel van onbetaalde rekeningen te leggen. U zult ons en vooral de penningmeester daar een enorm plezier mee doen. Op digitaal gebied werkt de commissie Determineren verder om het bestand van fruitrassen in onze Collectieboomgaard vollediger op de website te krijgen. Het doel is om van elk ras foto’s en relevante gegevens voor iedereen toegankelijk te maken. Het wordt zo een heel goed hulpmiddel bij het ‘doe het zelf’ determineren en bij de keuze voor nieuwe aanplant. Ook wordt vanuit deze commissie meegewerkt aan het samenstellen van de Nederlandse Appelcollectie door het NFN (Nationale Fruit Netwerk) onder de koepel van de Stichting Oerakker.

Het begin van de uitbreiding van de Collectieboomgaard in de Beemster is inmiddels gerealiseerd en zal dit jaar verder voltooid worden. We kunnen zo de collectie nog wat uitbreiden en het huidige bestand iets meer ruimte geven. In de Abdijtuin is er eind 2018 in de organisatie van het werk een wat duidelijker structuur gekomen en we hopen dat dit de sfeer en motivatie bij de vrijwilligers daar ten goede komt.

We gaan door met het promoten van oude fruitrassen door weer een aantal fruitbomen te enten van weinig voorkomende rassen. Deze zullen we in het najaar aan de man proberen te brengen. Let op de publicatie van de lijst in de herfst-POM

Zorgen blijft ons baren dat het aantal vrijwilligers in onze vereniging zo moeilijk aan te vullen is. We zijn blij met elk lid dat zich aanmeldt om iets in onze club te doen en gelukkig draaien de meeste commissies goed. Bestuursleden zijn (bijna) niet te vinden. Het huidige bestuur is al vele jaren in dezelfde samenstelling bezig en ze doen veel meer dan alleen vergaderen. Elk lid is actief in één of meerdere commissies en wil dat ook blijven doen. Maar we zouden toch graag vers bloed zien in de groep die het beleid maakt en de verantwoordelijkheid neemt voor de gang van zaken in de POM. We geven adspirant bestuursleden ruim de tijd om in te werken en te kijken welke taak het best past.

Cees Vroegop