Jaarverslag 2018

Ieder jaar heeft zo zijn kenmerk en dit verslagjaar zouden we kunnen betitelen als een transitie jaar. Dat wil zeggen dat de ontwikkelingen die het vorige jaar in gang zijn gezet nog doorlopen en na dit jaar zullen worden afgerond. Geen schokkende nieuwe zaken te melden maar wel de moeite waard om hier te noemen.

Zo gaat de inrichting van het extra stuk grond bij de Collectieboomgaard gestaag verder, wordt er nog steeds gewerkt aan de inventarisatiesite, worden voorbereidingen getroffen om te participeren in de viering van twintig jaar Beemster Wereld Erfgoed en zoeken we naar expositieplaatsen waar de POM zich kan manifesteren. Genoeg te doen voor onze vrijwilligers die steeds weer bereid zijn om hun deel in de werkzaamheden op zich te nemen.

Veel tijd en moeite werd gegeven aan de exposities die de POM op verzoek mocht inrichten tijdens de Oogstdag in de Tuin van kapitein Rommel in Castricum en in het Natuurmuseum in Leeuwarden in het kader van Leeuwarden Europese culturele hoofdstad 2018. Ideale gelegenheden om de POM te presenteren aan een breed publiek.

De activiteiten van de diverse commissies in het afgelopen jaar worden in het volgende overzicht beschreven.

Traditiegetrouw beginnen we met de nieuwjaarsbijeenkomst. Zo’n zestig leden hebben op 8 januari 2018 de weg gevonden naar de grote zaal van hotel Van der Valk in Zuidoostbeemster. Na het begroeten en elkaar het beste gewenst te hebben kondigt de voorzitter Thomasvaer en Pieternel aan. Het gedicht waarin het wel en wee van onze vereniging op een rij wordt gezet is na te lezen in de lentePOM van 2018. Ook Nico Brantjes leest een gedicht voor van eigen hand.

Deze keer is Herman Rasch, met meer dan veertig jaar ervaring als imker, uitgenodigd om ons langs vrij onbekende paden mee te nemen door bijenland. Want, biologisch bijen houden betekent dat je als imker je dienstbaar maakt aan de leefwereld van de bijen.

Daarna wordt een toost uitgebracht op het nieuwe jaar en is het tijd voor het aanhalen van de onderlinge banden.

De leden van POMculinair begeleiden de prettige drankjes met bijzondere hapjes en het blijft, ook traditiegetrouw, nog lang gezellig.

Verenigingsactiviteiten

De Abdijtuin

Het blijft een bijzondere plek, deze boomgaard in de tuin van de Abdij van Egmond. Hier staat een bijzondere collectie fruitbomen, aangevuld met enkele rijen bessenstruiken. Er is een groep werkers die in wisselende samenstelling zorg draagt voor het onderhoud. Zij hebben samen met de werkers van de Collectieboomgaard deel genomen aan het praktijkdeel van de cursus ‘Ziekten en Plagen in de fruittuin’, gegeven door Luciën Slippens. Arjan Broek die met veel enthousiasme het coördinatorschap op zich had genomen, geeft aan het eind van het jaar te kennen dit niet meer te kunnen combineren met zijn andere werkzaamheden. Gelukkig heeft Bill van Schie zich bereid verklaard dit van hem over te nemen, geassisteerd door Gerard Albrink. Spijtig genoeg was het gebrek aan voldoende vrijwilligers de reden dat er dit jaar geen Open Dag georganiseerd kon worden in Egmond. Wel zijn er appels uit de Abdijtuin geperst via de Collectieboomgaard. De verkoop van deze flessen appelsap zal gebeuren via de Abdijwinkel. Uiteraard zijn de gebruikelijke werkzaamheden uitgevoerd zodat de boomgaard er keurig bij ligt.

Collectieboomgaard

Het was een lang jaar voor de werkers in de Collectieboomgaard met een start half januari en een finish half december. Voor een groot deel komt dit door de werkzaamheden aan de uitbreiding van de boomgaard.

Tot begin april bestond een groot deel van het werk uit snoeien. Het snoeiwerk wordt meer naarmate de bomen ouder en dus groter worden. Het snoeihout werd ook dit jaar weer versnipperd door Jan Kuijk. Het afgelopen jaar is een aantal bomen vervangen. De redenen hiervoor zijn divers; verkeerd ras, perenpracht kevers, slechte groei, problemen met onderstammen of teveel groei. Van de nieuw te planten bomen moeten de spiegels schoongehouden worden wat ook weer werk oplevert. Wekelijks maaien met zowel tractor als handmaaier blijft ook een tijdrovende klus. Tijdens de extreme droogte deze zomer hoefde er minder gemaaid te worden maar hebben de jonge bomen wel wekelijks handmatig water gekregen. Andere grote klussen waren: loten trekken, dunnen, afsteken van opschot van onderstammen. Het plukken duurde van begin augustus tot half oktober. De vroege appels waren wel vroeg, maar we hadden nog genoeg fruit aan de bomen met de open dagen. De appeloogst was goed en die van de peren zelfs uitstekend. Van oogst tot sap

De appeloogst was goed en die van de peren zelfs uitstekend. Tijdens de open dagen op 1 en 2 september stond er een tentoonstelling van vroeg fruit en was er fruit nodig voor de smaaktafels en voor de verkoop door POMculinair.

Verder is fruit van ongeveer tweehonderd rassen verzameld voor een grote tentoonstelling in het kader van Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa. Appels voor sap leverden 1470 flessen op uit onze boomgaard. Tevens is het persen van fruit voor 300 flessen appelsap voor de Abdij verzorgd. Verder is nog fruit beschikbaar gesteld voor de oogstdag van Kapitein Rommel in Castricum en die van kasteel Assumburg.

Het extreme zomerweer heeft voor de ziekten en plagen bestrijding niet veel problemen opgeleverd. Wel hebben we minder last gehad van schimmels in de 2e helft van het groeiseizoen. In het voorjaar is een normale hoeveelheid meeldauw geknipt. De dikkopjes waren wel aanwezig maar niet meer dan anders. Spinselmot was er minder dan normaal. De fruitmot in de pruimen was dramatisch. De luizen kwamen wat later en het duurde even voor de lieveheersbeestjes er vat op kregen. In augustus hebben we een geval van bacterievuur gehad maar door snel handelen werd uitbreiding voorkomen.

Het realiseren van omstandigheden om ziek en zeer te voorkomen had onze volle aandacht. De vogelnestkastjes waren goed bezet. Helaas is de mannetjes torenvalk deze zomer verongelukt. De bloemenstrook bloeide goed mede door onze keus voor vaste planten. De bloeiende grasstroken onder de vruchtbomen hebben ook dit jaar weer een biotoop geboden voor nuttige insecten. Weinig regen in de herfst zorgde ervoor dat de bomen geen natte voeten hadden.

Geo en Henk hebben dit jaar de werkgroep verlaten. Mochten hun kennis en/of kunde nodig zijn dan kunnen we altijd een beroep op hen doen. We kijken uit naar een paar nieuwe werkers maar vinden wel dat deze mensen goed in de groep moeten passen. Steekwoorden zijn o.a. vriendschap, respect, humor en gezelligheid en zo mogelijk kennis van zaken. Wij hechten groot belang aan een goede samenwerking.

De koelcel is dit jaar uitgebreid nagezien. De tractor is gerepareerd en zou weer een poosje mee moeten kunnen. Er bestaat echter een gerede kans dat het oude beestje op termijn de geest geeft en vervangen moet worden. We hebben een aantal aluminium ladders aangeschaft. De houten ladders worden aangevreten door de tand des tijds.

Het Arbo plan is doorgesproken en in het verlengde daarvan zullen de ladders binnenkort worden gekeurd.

Twee kleine kuubkisten zijn aangeschaft om het fruit van de Abdij naar Breukelen te vervoeren. Op dit moment denken we na over de aanschaf van een takken versnipperaar, aan te drijven door de tractor. Het gehele jaar rond leveren de boomgaard en de heggen veel afvalhout.

Momenteel zijn we bezig met de uitbreiding van de boomgaard. Het terrein is deels al gefreesd. Een dertigtal spillen uit de bestaande collectie zijn verplaatst. Op deze manier krijgen de bomen meer licht en kunnen we makkelijker maaien. Circa twintig nieuwe rassen zullen nu in eerste instantie in spilvorm een plekje krijgen in het tweede bed. Een deel hiervan is echter alleen beschikbaar als halfstam en zal in een later stadium over geënt worden naar spilvorm. Zo houden we ruimte voor nieuwe vondsten. Als eerste nieuweling hebben Jet en Bob zaterdag 24 november jl. de Velserkers geplant tijdens een feestelijke bijeenkomst. Al met al een druk maar goed jaar voor de Collectieboomgaard.

De POMculinair

Deze commissie bestaat uit zes personen en is dit jaar vijf keer bijeen geweest. Voor de nieuwjaarsbijeenkomst van acht januari 2018 hebben deze leden allemaal iets lekkers gemaakt met een link naar fruit voor bij de drankjes.

Tijdens het open weekend in de Collectieboomgaard was er naast het gebruikelijke appelsap weer veel te proeven. Zo waren er o.a. pruimen chutney, kweeperenjam, potjes met diverse stoofperen en appels en twee verschillende appelcakes. De belangstelling voor deze producten was groot maar met hulp van enkele extra krachten kon aan de vraag worden voldaan. De jaarlijkse deelname aan de open dag van de Abdijtuin was niet nodig omdat deze helaas niet kon doorgaan. Van de twee geplande workshops chutney koken is alleen de tweede doorgegaan. Er is plaats voor acht deelnemers en dit aantal was er niet voor de eerste bijeenkomst.

Op zes oktober is de commissie aanwezig geweest tijdens de Oogstdag in de Tuin van Kapitein Rommel in Castricum. Een heerlijke zomerse dag met veel bezoekers.

Voor iedere uitgave van het POMblad leveren de leden van POMculinair bij toerbeurt een recept. Voor de aankleding van de kraam zijn enkele dingen aangeschaft om het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Wij hebben dit jaar geen bijeenkomsten om fruit te proeven gehouden maar het plan is om dit het komend seizoen weer op te pakken. Gezien het succes van de verkoop van fruit zal worden bekeken of dit gekoppeld kan worden aan de kraam van de fruitrassententoonstelling.

Belangrijk voor het promoten van het onbekende fruit en voor spreiding van het werk. Er zijn regelmatig vragen over het onderwerp cider maken. Bekeken wordt of we daar actief in moeten worden. Duidelijk is dat het voor de leden van deze commissie steeds weer uitdagend en plezierig is om te doen.

De PR-koffer

‘Er is nog steeds geen opvolger gevonden voor het beheren van de PR-koffer en de materialen. Bij voorkomende gelegenheden wordt de kraam bemenst door bestuursleden. Het secretariaat heeft de koffer voorlopig in beheer. Zeker bij onze vereniging moet het toch mogelijk zijn om mensen, eventueel afwisselend, voor dit leuke en ook belangrijke werk te vinden.’

Dit is een deel van het verslag van vorig jaar. Helaas is deze situatie niet gewijzigd. Ook de advertenties in het POMblad hebben geen resultaat opgeleverd.

Bij alle evenementen is de koffer aanwezig geweest. De folders zijn waar nodig geactualiseerd en aangevuld. Voor alle commissies is een spandoek met het vernieuwde verenigingslogo en hun naam aangeschaft. Dit voor een uniforme uitstraling tijdens de evenementen. Het oude boompje zal langzamerhand in de publicaties door het nieuwe exemplaar worden vervangen. Dit nieuw logo kan worden vergroot zodat het gebruikt kan worden op bijvoorbeeld tassen en jassen.

De Boekenkist

Voor de boekenkist zijn in 2018 de volgende boeken aangeschaft:
  1. J. Decaisne, Le Jardin Fruitier du Museum, deel 2 t/m deel 6, 1871-1872 (zie HerfstPOM 2018).
  2. Ludo Royen en Paul van Laar, Hoogstamfruitbomen in Limburg – deel 1 Peren, met 84 vruchtbeschrijvingen, NBS vzw.
  3. Ludo Royen en Paul van Laar, Hoogstamfruitbomen in Limburg – deel 2 Appels, met 100 vruchtbeschrijvingen, NBS vzw. De boeken zijn toegevoegd aan de boekenlijst op onze website (www.hoogstamfruitnh.com) onder de nummers 234, 235 en 236.

De beheerder heeft viermaal boeken uitgeleend, waaronder éénmaal de verzameling determinatieboekwerken aan de commissie ‘Determineren’. Het was dus wederom een rustig jaar.

En dat is spijtig want het biedt de verenigingsleden veel pomologische wetenswaardigheden. Dat kunt u ook zelf vaststellen indien u de boekenlijst op de website bekijkt.

De Cursussen

De basissnoeicursus blijkt vaak de entree te zijn van geïnteresseerden bij de POM. Gestart wordt vaak met het snoeien, omdat dit toegepast kan worden in de eigen situatie. De behoefte aan kennis en vaardigheden ontstaat ook vaak na het aanschaffen van bomen voor de eigen tuin. Het afgelopen seizoen zijn er 42 cursisten geweest voor de basis snoei cursussen en 7 voor de workshop vormsnoei. De eerste zijn alle drie gehouden op de locatie van campingpark ‘De Bongerd’. Deze wordt door zowel cursisten als cursusleiders als zeer geschikt ervaren. Cursisten die na aanmelding zonder bericht wegblijven vormen wel een probleem. Niet alleen blokkeren zij een cursusplaats voor anderen, ook wordt daardoor de financiële basis van een cursus erg smal. Immers, de kosten van begeleiders worden omgeslagen over het aantal deelnemers.

Toch is besloten dat de cursusprijzen het komend jaar gelijk blijven. Bij de cursus ziekten en plagen in de fruittuin worden 7 cursisten verwelkomd. Hier wordt het aspect van biologisch bestrijden in plaats van het gebruiken van gewas beschermingsmiddelen steeds belangrijker. Voor het zelf leren enten is altijd veel belangstelling, dit jaar zijn er twintig cursisten.

Van de entochtend voor leden wordt goed gebruik gemaakt. Het zelf opbouwen van een fruitboom blijft een fascinerende bezigheid.

De belangstelling van jeugdigen blijft hierbij sterk achter. Het is lastig om deze doelgroep te bereiken via de ons ter beschikking staande middelen. We zijn afhankelijk van onze leden om deze informatie aan de jeugdigen om hen heen door te geven. De commissie Jeugd benadert scholen in de omgeving maar het resultaat blijft vooralsnog uit mede doordat kinderen en ouders meer activiteiten op zaterdagen hebben.

Voor de organisatie van cursussen in het zuiden van de provincie blijft, in goed overleg, de stichting Fruittuinen Zuid-Kennemerland verantwoordelijk. Voor de praktijkbegeleiders is een ‘opfriscursus’ georganiseerd.

De Snoeicommissie

Veel eigenaren van fruitbomen weten de weg naar de snoeicommissie te vinden. Daar is inmiddels een lijst met vaste klanten uit ontstaan met wie vervolgafspraken worden gemaakt. Daarnaast komen bij zowel de coördinator als het secretariaat het hele jaar door snoeiaanvragen binnen.

Dit seizoen is er drie dagen minder gesnoeid. Samen met het wegvallen van de provinciale subsidieregeling geeft dat een merkbare achteruitgang van de inkomsten. Wel kunnen wij nog steeds gebruik maken van de gekeurde ladders van het Landschap Noord-Holland. Er is een groep van dertien snoeiers, inclusief drie ‘reserves’, waar Piet en Jan een beroep op kunnen doen.

De inzet wordt mede bepaald door de locatie zodat de reiskosten zoveel mogelijk beperkt worden.

Op 68 locaties zijn dit seizoen 1050 bomen ‘behandeld’.

De werkzaamheden worden gecoördineerd door Piet Konijn en Jan Romein. Desgevraagd zijn zij bereid weer een seizoen door te gaan, dit tot grote tevredenheid van het bestuur want zij leveren goed werk.

Ledensnoeidagen

Tijdens de ledensnoeidagen kunnen leden de kunst van het snoeien vervolmaken. Van het in goed overleg met praktijkbegeleiders zelf een boom snoeien wordt veel geleerd. Op de geplande drie maart is dat helaas niet het geval. De weersomstandigheden laten het buiten werken niet toe. Op 10 november is dat een stuk beter. Een mix van ervaren snoeiers en een groep cursisten uit Amsterdam nemen in Wognum de boomgaard van de familie Konijn onder handen. Tot wederzijds genoegen zo blijkt uit de reacties.

Op 15 december is het koud en er staat een stevige wind. Dat weerhoudt een groep van wel 18 snoeiers er niet van om ‘de boomgaard van Metselaar’ aan de Middenweg in Middenbeemster flink onder handen te nemen. Dit is al enkele jaren niet meer gedaan en dat is jammer van zo’n mooie hoogstamboomgaard. Het karwei kan in een dag niet worden geklaard maar de boomgaard op deze beeldbepalende plaats in de Beemster is een stuk opgeknapt. Tevreden snoeiers en een tevreden pachter. En daar doen we het voor.

De Aanplantbemiddeling

Een onverwacht maar plezierig succes was dit jaar de extra verkoop van bijzondere rassen. Uiteindelijk moest er zelfs ‘nee’ worden verkocht. Een goede ontwikkeling, want dit is toch de corebusiness van onze vereniging, het verspreid over de provincie laten planten van oude Noord-Hollandse rassen.

In totaal zijn er dit jaar 425 bomen besteld en geleverd, waaronder bomen voor grotere projecten en extra zware exemplaren. Ook waren er de extra fruitbomen die als bijzonder kunnen worden aangemerkt. Er zitten nog wat plantplannen en aanvragen in de pijplijn, maar het kost wel enige tijd om grote projecten uit te voeren. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een project waar het gaat om honderden bomen. Zoals altijd wordt het pas druk met de bestellingen vlak voor de uitlevering. Meestal lukt het de kweker om ze op tijd te leveren. Dit jaar was een tweede uitleveringsdag nodig, met name voor de extra exemplaren. Dit zal ongetwijfeld het komend jaar een vervolg krijgen.

Het POMblad

Het lijkt zo vanzelfsprekend, dat POMblad wat vier keer per jaar op de deurmat valt. Daar gaat echter wel wat aan vooraf. Gelukkig kan de eindredacteur rekenen op enkele vaste schrijvers die zorgen voor bijna voldoende aanvoer. Daarom is het prettig te zien dat ook anderen de vrijmoedigheid hebben om stukjes tekst te sturen. En dat maakt deze uitgave nog meer ons eigen blad.

Uit de reacties is te merken dat het wordt gelezen. Dan gaat het niet om een enkele tikfout die er ondanks de strenge controle in kan sluipen. Maar een verkeerde datum of foutief e-mailadres kan zeer storend werken. Daar zouden meekijkende ogen van meerdere personen in de redactie een oplossing voor kunnen zijn.

De laatste jaren schommelt de oplage rond de 750 stuks, nodig om te sturen naar de ruim 700 leden en ook voor PR doeleinden.

De hoogte van de drukkosten en de prijs van het frankeren stijgen gestaag en daarom is het fijn dat er firma’s zijn die in ons blad willen adverteren. Verder maken we gebruik van een nieuwsbrief voor tussentijdse berichten. Inmiddels hebben we met veel moeite de beschikking gekregen over bijna alle e-mailadressen van onze leden. Onze ledenadministratie heeft nogmaals de leden met een foutief of geen e-mailadres met enig succes via de post om een reactie gevraagd. Helaas wordt er bij het overstappen naar een andere provider niet altijd aan gedacht ook de POM daarvan op de hoogte te stellen. Het blijkt echter niet zo eenvoudig om deze grote aantallen via een privé account te versturen.

De Website

Onze webmaster zorgt ervoor onze website www.hoogstamfruitnh.com zo actueel mogelijk te houden. Daarbij is hij natuurlijk afhankelijk van de toelevering van de juiste informatie.

Uit de vragen die uit het hele land en soms zelfs daar buiten bij het secretariaat binnen komen, blijkt dat we wel in een behoefte voorzien. Via de Pomsite kan gekeken worden naar de inventarisatie site, www.pominventarisatie.nl. Jan Lankelma is er in geslaagd om de ons bekende gegevens in een goed toegankelijk bestand te zetten.

Achter de link determineren zitten kaarten met foto en een korte beschrijving van bomen die in de Collectieboomgaard staan. Daarmee is het voor iedereen redelijk eenvoudig een aantal bomen te herkennen. De webmaster plaatst ook vlak voor de activiteiten berichten op onze facebook pagina. Gewoon opvragen en graag delen met anderen.

Determinatie

In het vorige verslag stond boven dit onderdeel nog Determineren/inventariseren. Besloten is om verder te gaan onder de naam Determinatie. Deze commissie bestaat uit zeven leden. De nieuwe database van de inventarisatiesite is zo goed als klaar. Een tijdrovende klus, uitgevoerd door Jan Lankelma, om alle ons bekende informatie over bomen en boomgaarden in Noord-Holland over te zetten. In de bestuursvergadering van april heeft hij, met een uitgebreid rapport, verslag gedaan van het werk. Enkele veranderingen zijn bijvoorbeeld dat de inventarisatie-database in kleur is uitgevoerd, een help-pagina is ingevoegd en de navigatie is verbeterd.

Er wordt nog gewerkt aan een ‘privacy policy’, samen met onze internet provider Vevida. Ook is het nu mogelijk om kaartjes te maken waar per ras de standplaats zichtbaar wordt gemaakt. Het aantal boomgaarden is gestegen naar 1140 en het totaal aantal bomen naar 11.530. Leuke weetjes: 22 % van de boomgaarden heeft precies 1 boom, 75 % heeft 10 bomen of minder en 14 boomgaarden hebben 100 bomen of meer. De twee grootste zijn de Abdijtuin met 313 bomen en de Collectieboomgaard met 334 bomen. Uiteraard is dit een momentopname.

De cie determinatie was in wisselende samenstelling aanwezig bij de verenigingsactiviteiten. Met name tijdens de Open Dagen wordt veel fruit ter determinatie aangeboden. De hulpmiddelen om eerst zelf te kijken blijken een succes te zijn. En als dat niet lukt zijn er altijd de deskundigen. De eerste van de twee determinatie avonden werd door bijna 30 mensen bezocht, tijdens de tweede waren er slechts vijf bezoekers.

De door de commissie samengestelde ringbanden met daarin de beschrijving van 84 appel- en 54 perenrassen voldoen uitermate goed. In een oogopslag zijn de belangrijkste kenmerken van deze rassen te raadplegen. Een deel van deze kaarten is al op onze site gezet.

Het Nederlands Fruit Netwerk (NFN) heeft in september in de open lucht vergaderd in de Collectieboomgaard. Een bijzonder gebeuren, zoveel deskundige mannen en vrouwen die tussen de fruitbomen kennis en ervaringen uitwisselen.

Er komt steeds meer informatie van appelcollecties uit het hele land. Het streven was om per 1 oktober 2018 alle informatie in een centrale database te hebben staan.

Er is een klein groepje gevormd van experts die een begin gaan maken met een selectie voor een nationale collectie onder leiding van Hennie Rossel. Voor wie geïnteresseerd is: op de website van de stichting Oerakker is sinds kort een kopje NFN toegevoegd met informatie over de deelnemers en de werkzaamheden. Dit wordt beheerd door het CGN, het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland van Wageningen University and Research. Plannen zijn er o.a. voor een DNA onderzoek ter ondersteuning van genoemde landelijke collectie en uiteraard de financiering hiervan. Ook wordt nagedacht over een centrale nationale boomgaard en een landelijke appelrassententoonstelling. Interessante zaken waarbij duidelijk is te merken dat onze afgevaardigden het goed doen.

De Jeugd

Dit is de kleinste commissie van de POM. Voor de realisatie van het programma zoekt de coördinator samenwerking met leden uit andere commissies. In 2018 heeft POM-jeugd het enten voor de kinderen laten samen vallen met de entochtend voor leden. Via de basisscholen in de Beemster is voor deze activiteit reclame gemaakt. In totaal hebben zich 9 kinderen aangemeld waarvan er 5 zijn gekomen. Toch is dit een goede keuze geweest en zal het komende seizoen worden herhaald.

POM jeugd is met het volledige programma aanwezig geweest tijdens de open dagen van de Collectieboomgaard. Ook heeft deze commissie meegewerkt aan de invulling van het programma bij De tuin van kapitein Rommel en Leeuwarden culturele hoofdstad van het jaar.

De ontwikkeling van twee spellen te weten Memory en Elektro is nog gaande. Het streven is om de beide spellen te kunnen gebruiken bij de open dagen in 2019. De commissie determineren levert beeldmateriaal en werkt mee. Een mogelijkheid is om het Elektrospel uit te breiden met vragen voor volwassenen. Voor de realisatie is voldoende budget beschikbaar.

Stichting Fruittuinen Zuid-Kennemerland

Dit kleine ‘broertje’ of ‘zusje’ heeft dezelfde doelstelling als de POM maar concentreert zich op de regio Kennemerland. De leden zetten zich in voor (kennis)overdracht over oude fruitrassen.

Met het bestuur zijn de activiteiten besproken. Zo worden basiscursussen gegeven gebaseerd op het educatieve materiaal van de POM. Samen met vrijwilligers wordt er gesnoeid op bijvoorbeeld een aantal landgoederen.

Tijdens de Open Dagen van de POM en het Herfstevenement in de Haarlemmerkweektuin bemensen zij een kraam. In september is er fruit geplukt in de boomgaarden van de landgoederen. Ook zijn er enkele basiscursussen snoeien gegeven. Een van de ledensnoeidagen van de POM zal georganiseerd worden in de boomgaard op het terrein van informatieboerderij ‘Zorgvrij’ in Spaarnwoude.

Het bestuur

In dit verslagjaar is het bestuur tien keer bijeen geweest in een reguliere vergadering. Tijdens acht daarvan zijn vertegenwoordigers van de diverse commissies aanwezig zijn geweest. Deze gesprekken zijn belangrijk om te horen wat er leeft en om het meerjarenbeleid uit te kunnen zetten. Vanuit de gespreksverslagen put de secretaris voor het opstellen van ook weer dit jaarverslag.

Tussentijds is er bovendien veelvuldig overleg via e-mail en telefoon. Gerard Albrink is enkele keren als toehoorder bij de vergaderingen geweest. Hij heeft zich verdiept in het Arbo gebeuren en eind van het jaar heeft hij een plan voorgelegd aan het bestuur wat ook is aanvaard. Hij heeft vervolgens bij de daarvoor in aanmerking komende commissies instructies gegeven en het belang van het werken volgens de Arboregels onderstreept. Gezien zijn vele andere werkzaamheden heeft hij geen ruimte om toe te treden tot het bestuur. Daardoor blijft er wel de mogelijkheid bestaan dat anderen de beschikbare plaatsen innemen.

De bestuursleden horen graag of er kandidaten zijn.

Met enige regelmaat wordt de POM gevraagd een spreker te leveren voor bijeenkomsten van tuinverenigingen, Vrouwen van Nu en seniorengroepen. In de meeste gevallen treedt de voorzitter hier op. Daar wordt meestal ook appelsap aan de man en vrouw gebracht.

De vele zaken die aandacht vragen moeten gedaan worden door een kleine groep vrijwilligers. Soms moeten we dan ook afwijzend reageren op verzoeken. Desondanks weet de POM zich staande te houden niet in het geringste door deze groep mannen en vrouwen die wel vrijwillig maar niet vrijblijvend veel tijd en moeite steekt in wat een erg leuke hobby is.

We zijn dankbaar dat ze dit iedere keer weer willen doen.

Leeftijd mag geen bezwaar zijn, maar toch zou het fijn zijn als ook jongere bestuursleden zich aanmelden hoewel, “iemand die bomen plant, wetend dat hij nooit in hun schaduw zal zitten, begint de zin van het leven te begrijpen.” Alles overziend kunnen we met elkaar trots zijn op onze bloeiende POMologische Vereniging Noord-Holland.

Namens het bestuur,
Cor Donkervoort, secretaris