Schotse vrekken: veel geld voor te weinig fruit  


Schotten zijn zuinig. Die zuinigheid maakt ze slim. In de gevangenissen hebben ze liefst zo min mogelijk cipiers. Daarom krijgen gevangenen er 5x per dag groenten en fruit. Net als ADHD'ers worden gevangenen daar rustiger van.

Nu zijn Schotten zuinig. En soms slaat die zuinigheid door. En rustige gevangenen, en het verminderen van de fruitrantsoenen, tja, dat lijkt bezuinigen, maar het is vrekkerigheid. En die komt de Schotse gevangenisbazen toch duur te staan.

Een gevangene beriep zich op zijn recht op gezonde voeding en kreeg van de rechter gelijk. De gevangenisbaas moest hem 3450 euro schadevergoeding betalen wegens "gederfde zielerust en vruchtelijk genot", zullen we maar zeggen.

Als je 3450 euro vermenigvuldigt met het aantal gevangenen, kom je uit op € 100 miljoen.

Dat moet die zuinige Schotten pijn doen. Alleen de Schotse fruitboeren, die zullen lachen!

Verder lezen: Agrarisch Dagblad 291107Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland